FORMACIÓ I TRANSFERÈNCIA | 21/03/2012  RuralCat/DAAM

Èxit de la jornada sobre validació de punts crítics en els processos tèrmics

El passat dimecres 7 de març, a l'Auditori del Campus Agroalimentari de Monells, es va celebrar la Jornada Tècnica sobre Validació de Punts Crítics en els Processos Tèrmics, organitzada per l'ECA de l'Empordà en col·laboració amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris (CENTA). Hi van assistir més de 110 professionals d'indústries agroalimentàries de diferents sectors i membres de l'Agència de Protecció de la Salut.

Imatge del programa de la jornada. Font: DAAM.

 La jornada va començar amb la intervenció de Brigitte Martínez, investigadora de l’IRTA, que va parlar del disseny i control dels processos tèrmics en aliments envasats.

 
A continuació, Christian Muro, de l’empresa Ellab, va parlar i mostrar els diferents instruments disponibles al mercat per al control de la temperatura. Seguidament, Narcís Grèbol, director d’Innovació del CENTA, va parlar sobre els aspectes pràctics en la pasteurització d’aliments sòlids.
 
Després d’una petita pausa pel cafè, Christian Muro va parlar en profunditat de la validació tèrmica i els estudis de penetració de la calor. Finalment, Pere Duran, cap de recerca del CENTA, va explicar diferents perspectives de futur en el processament tèrmic.
 
La jornada va finalitzar amb una taula rodona que va comptar amb la participació de tots els ponents i les interessants intervencions del públic assistent.
 
La jornada s’inclou en el Programa de formació contínua per al sector de la indústria alimentària que l’ECA de l’Empordà ofereix aquest any 2012.