AGROALIMENTACIÒ | 22/03/2012  AlimenCat/FAO

La seguretat alimentària, protagonista del Dia Mundial de l'Aigua

Actualment hi ha 7.000 milions de persones al planeta i cadascuna d'elles consumeix entre 2 i 4 litres d'aigua diaris però, a més, per alimentar-les encara es necessita molta més aigua. Les estadístiques calculen, per exemple, que per produir un quilo de carn de boví és necessiten 15.000 litres d'aigua o 1.500 litres per obtenir un quilo de blat. Per això, l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) dedica el 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua, a la seguretat alimentària.

Logotip del Dia Mundial de l'Aigua 2012. Font: FAO.

 Tota producció agroalimentària requereix d'aigua. Aquesta prové de la pluja i la humitat emmagatzemada en el sòl o dels cursos d'aigua, aiguamolls, llacs i aqüífers. El 70% de l'aigua potable mundial es destina a la irrigació. L'agricultura de regadiu ocupa el 20% del total de la terra conreada, però produeix el 40% del total d'aliments produïts al món.

No obstant això, la petjada hídrica de la producció ramadera és encara més gran. La producció de pinsos, el sacrifici i el processament de la carn, la llet i altres productes lactis també requereixen grans quantitats d'aigua. Per exemple, si per produir un quilo de blat es necessiten 1.500 litres d'aigua, per produir un quilo de vedella calen deu més, fins a arribar als 15.000 litres.

 
D'altra banda, la pesca en aigua dolça i l'aqüicultura representen el 25% de la producció pesquera mundial. De fet, l'aqüicultura és el sector alimentari amb un índex de creixement més ràpid: la mitjana anual per càpita de consum de peix procedent de l'aqüicultura s'incrementa un 6,6% cada any des dels anys setanta. Per tant, aquest sectors són uns usuaris d'aigua importants  perquè requereixen una certa quantitat i qualitat de l'aigua en els rius, aiguamolls, llacs o estuaris.
 
S'han de minimitzar les sequeres, el canvi climàtic i la contaminació
L'escassetat d'aigua afecta tots els continents i més del 40% de la població mundial. Es calcula que, el 2025, 1,8 milions de persones viuran en regions amb escassetat absoluta d'aigua, i dos terços de la població mundial podrien conviure en circumstàncies d'estrès hídric. La manca d'aigua limita la capacitat dels agricultors per produir aliments suficients per menjar o guanyar-se la vida. En aquest sentit, la FAO aprofita el Dia Mundial de l'Aigua per advertir que Àsia meridional i oriental, així com l'Orient Mitjà ja freguen el límit dels seus recursos però que la seva població segueix creixent.
 
Una altra de les preocupacions respecte a les problemàtiques de l'aigua són les possibles conseqüències del canvi climàtic, tant en l'agricultura de secà com en la de regadiu, els boscos i l'aqüicultura. S'esperen severes reduccions en els llits dels rius i dels aqüífers de la conca mediterrània i en les zones semi-àrides d'Amèrica, Austràlia i Àfrica del Sud. Mentre les altes latituds veuran augmentar el seu potencial, les regions properes a l'Equador podrien experimentar sequeres i inundacions extremes que poden destruir els cultius i posar en risc la producció d'aliments.
 
D'altra banda, la contaminació de l'aigua redueix la seva disponibilitat  i té greus conseqüències en el medi ambient i la salut humana. La contaminació es deriva de les pràctiques industrials, agrícoles i socials inadequades. En l'agricultura, l'ús excessiu de fertilitzants químics i de plaguicides dóna lloc a la contaminació de rius, llacs o aqüífers subterranis. La producció ramadera intensiva també pot afectar la qualitat dels recursos hídrics si no es prenen les mesures adequades. 
 
Bones pràctiques i productivitat 
La producció futura d'aliments i altres productes agrícoles no serà possible sense augmentar els esforços per millorar l'ús de l'aigua als camps. Durant molt de temps, el progrés en la producció agrícola s'ha avaluat en termes de "rendiment", és a dir, la quantitat de producció que pot ser extreta d'una àrea determinada de terra. Ara, en molts llocs, també es desitja el rendiment màxim per unitat d'aigua utilitzada. Això requereix un millor control i aplicació de l'aigua de reg i pluja, així com una combinació encertada amb altres bones pràctiques agrícoles.
 
L'agricultura de conservació és un enfocament per a la gestió dels ecosistemes agrícoles per millorar la productivitat i la sostenibilitat, augmentant els beneficis i la seguretat alimentària. L'agricultura de conservació es basa en tres principis relacionats entre si: respectar al màxim la mecànica del sòl, proporcionar una coberta orgànica permanent a la terra, i diversificar les espècies cultivades en les seqüències i / o associacions.
Una bona terra, ben mantinguda, pot capturar la major part de l'aigua de pluja, i evitar el vessament superficial que provoca l'erosió i la pèrdua de nutrients del sòl. De retruc, l'agricultura de conservació augmenta la resistència de les plantes a la sequera i la alhora, contribueix a millorar tant la quantitat com la qualitat de les aigües subterrànies i els rius. 
 
Les polítiques de gestió de l'aigua són fonamentals
La millora de la captació d'aigua i la seva retenció (per exemple, piscines, preses, pous, etc), el reg adaptat als cultius de secà, sistemes de reg altament eficients i millors pràctiques són fonamentals per fer front a creixent irregularitat de les precipitacions i l'aigua, augmentant la productivitat i la producció d'aliments. Per exemple, a Àfrica, on només el 4% de les terres de conreu són de regadiu, el reg a petita escala complementat amb la recollida d'aigües pluvials ofereix un gran potencial; a Àsia, el cultiu d'arròs es combina amb la piscicultura per maximitzar el seu rendiment.
 
Reduir el malbaratament d'aliments per estalviar aigua
Aproximadament el 30% dels aliments produïts a tot el món,  més d'un milió de tones, es perd o malgasta cada any. Una bona part de la producció es perd dels camps a les llars mercat, durant l'emmagatzematge i el transport; una altra part es malbaratada pels consumidors que desconeixen o valoren prou la quantitat de recursos i l'aigua que són necessaris per produir-los. Per això són importants les polítiques de control i de conscienciació, que el Dia Mundial de l'Aigua promou entre la població.
 
 
 

Informació relacionada