AJUTS | 22/03/2012  RuralCat/DAAM

Ajuts a la compatibilitat de l'activitat apícola amb la conservació de l'abellarol

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts destinats a compatibilitzar les activitats apícoles amb la conservació de l'abellerol al territori de Catalunya corresponents a 2012, i n'ha aprovat les bases reguladores, per ORDRE AAM/61/2012, de 15 de març (DOGC núm. 6093 - 22/03/2012). El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 30 d'abril de 2012.

 L'objectiu d'aquest ajuts, que es presenten a través de la declaració única agrària (DUN), és ajudar i facilitar l'activitat dels apicultors que treballen amb l'abella de la mel (Apis mellifera) en les zones d'abundància molt alta, alta i mitjana d'abellerol.

 El Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que aprovava el Text refós de la Llei de protecció dels animals, declara espècie protegida l’abellerol (Merops apiaster), i l’abella de la mel és una espècie d’interès especial d’acord amb el Decret 110/2003, de 15 d’abril. L’abellerol causa pèrdues a l’apicultura pel seu efecte depredador i dissuasiu. Es considera necessari fomentar l’activitat apícola, que té efectes profunds en la conservació dels ecosistemes i de la biodiversitat per l’efecte pol·linitzador de les abelles, però d’acord amb la legislació vigent també cal protegir l’abellerol.

  Val a dir que els ajuts a què fa referència l'Ordre publicada al març s’emmarquen en el Programa estatal de mesures d’ajut a l’apicultura Espanya 2011-2013 presentat per l’Administració General de l’Estat a la Comissió Europea (CE), i en compliment del que estableix l’article 105.2 del Reglament (CE) 1237/2007, del Consell, de 22 d’octubre de 2007, pel qual es crea l’Organització Comuna de Mercats Agrícoles i s’estableix disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic de les OCM).
 
 Aquests ajuts, que van a càrrec d'una partida pressupostària del DAAM per a enguany dotada amb un import màxim de 100.000 euros, s’han de sol·licitar a partir d’enguany a través de la declaració única agrària (DUN). Aquest sistema unificat augmenta l’eficàcia, la rendibilitat i el control en la concessió de l’ajut, i al mateix temps facilita la presentació de les sol·licituds a les persones interessades. El termini de presentació de sol•licituds dels ajuts convocats en aquesta Ordre finalitza el dia 30 d’abril de 2012.