MEDI NATURAL | 23/03/2012  RuralCat/DAAM

Arrossaires col·laboren amb el Parc Natural del Delta de l'Ebre

La Cooperativa Arrossairesdel Delta de l'Ebre i el Parc Natural del Delta de l'Ebre van iniciar, l'any 2010, una nova línia de col·laboració basada en aportar l'1% dels beneficis de la comercialització del nou paquet d'arròs "Segadors del Delta". Fruit d'aquest acord, el primer projecte ha estat construir uns refugis per a ratapenades.

Fotografia dels voluntaris construint les caixes niu. Font: DAAM.

 La Cooperativa d’Arrossaires del Delta de l’Ebre s’ha anat adaptant al medi al llarg dels anys, duent a terme un cultiu respectuós amb el seu entorn. Com en altres tipus de conreu, l’arròs segueix unes estrictes normes mediambientals. Tots els agricultors de la Cooperativa d’Arrossaires reben els ajuts agroambientals per gestionar les zones humides, amb què es garanteix un alt grau de sostenibilitat i la millora dels ecosistemes dels arrossars.

 
Amb la nova marca d’arròs “Segadors del Delta”, es va decidir donar un pas endavant, adquirint un innovador compromís amb el territori deltaic, la seva gent i l’entorn natural: destinar un 1% dels beneficis de la  comercialització d’aquest producte a actuacions concretes de protecció, de millora i de manteniment del Parc Natural.
 
“Segadors del Delta” es produeix en un 100% a l’espai natural deltaic, fet que el dota d‘una gran autenticitat, identitat i qualitat, a més  a més, del valor afegit que això suposa per a la qualitat ambiental. També disposa del Segell de Qualitat Alimentària i de la Denominació d’Origen Protegida i Certificada  per la Comunitat Europea, que garanteixen l’autenticitat d’aquest arròs.
 
La donació de l’1% dels beneficis de “Segadors” ha representat per al Parc una aportació pròxima als 1.000 euros per part d’Arrossaires.  Aquest import s’ha destinat a la construcció de 80 caixes refugi per a ratapenades, construïdes amb fusta amb el suport de 15 voluntaris i voluntàries del Parc. El disseny de la caixa ha permès aprofitar al màxim la fusta adquirida i agilitzar-ne el procés constructiu, ja que totes les peces feien la mateixa mida. A més, s’ha encomanat a un terrissaire la confecció de 15 caixes d’argila, amb una finalitat d’experimentació científica.
 
Així mateix, el Parc ha dissenyat caixes refugi a partir del pallús, la closca que envolta el gra d’arròs, facilitat per la cooperativa mateixa, i que, mesclat amb altres elements naturals, actua com un formigó vegetal. D’aquesta manera, es tanca el cicle ecològic, en part, perquè les ratapenades s’alimenten del barrinador de l’arròs, una papallona associada a aquest cultiu.