FORMACIÓ I TRANSFERÈNCIA | 23/03/2012  RuralCat/DAAM

El CFC presenta les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

Ja està disponible el programa de les XXIX Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera, que celebra un total de vuit sessions, entre el 13 d'abril i l'1 de juny de 2012.

Imatge del programa. Font: CFC.

 Aquestes jornades es vénen celebrant per iniciativa del Consorci Forestal de Catalunya (CFC)  des del 1984, havent contribuït de forma decisiva a augmentar els coneixements forestals pràctics de nombrosos silvicultors i professionals. El Centre de la Propietat Forestal, des de la seva creació, ha donat suport a l’organització i difusió de les Jornades. Igualment, altres centres i entitats relacionades amb el sector forestal (CTFC, CREAF, UdL, Col·legis professionals, Escoles de Capacitació Forestal...) col·laboren en diferent mesura en seva la realització. La consolidació de les jornades com una activitat de formació queda palesa amb la seva incorporació al Programa Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i amb el reconeixement per part de la Universitat de Lleida amb tres crèdits de lliure elecció.

 

L’objectiu de les jornades és donar una formació pràctica, el més àmplia possible, sobre la gestió dels boscos i la silvicultura de les diferents espècies forestals, i presentar in situ experiències relatives a la planificació de la gestió, tractaments silvícoles, gestió i aprofitaments d’espècies forestals, introducció d’espècies i plantacions, alternatives de gestió, mercats i productes, entre d'altres.
 
Any rere any, a les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera s’aposta per una major especificitat en cada jornada, posant èmfasi en els aspectes tècnics i econòmics de la gestió i la silvicultura de les espècies forestals tractades. Tanmateix, en el marc d’una creixent col·laboració transpirinenca, es fomenta la participació conjunta amb silvicultors i tècnics d’ambdues bandes del massís pirinenc.
 
Des de l’edició de l’any 2009, les Jornades Tècniques Silvícoles reben el nom d’Emili Garolera, en record i reconeixement de la tasca del creador i divulgador de les mateixes.