MEDI NATURAL | 23/03/2012  RuralCat/DAAM

Trenta anys del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

El març de 1982 va sortir publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei de protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya, fou la resposta política al clamor popular i a la reclamació científica per salvaguardar els volcans d'aquesta comarca. D'aleshores ençà el Parc Natural ha desenvolupat projectes i plantejat iniciatives, ha participat en programes globals i ha influït en projectes locals. Del 21 al 25 de maig, Olot acollirà el primer congrés sobre la gestió, la divulgació i el geoturisme en zones volcàniques protegides, Volcandpark 2012.

Imatge d'un dels volcans. Font: DAAM.

La Llei del 1982 va significar un punt d’inflexió. Per una part, culminava un procés, el de la protecció legal, i per l’altra, iniciava una nova etapa, engrescadora i apassionant: la de la gestió pròpiament dita.

L’espai a gestionar era (encara és) socialment complex, econòmicament actiu i dinàmic i notablement singular des del punt de vista ecològic i paisatgístic. Els primers anys van ser complicats. La inexperiència, però, sobretot, la nul·la capacitat de reacció (fins al 1985 no es va dotar el Parc Natural de recursos humans i econòmics) van generar frustració, desil·lusió i desinformació a parts iguals. 

Gràcies a un major suport institucional, es va resoldre, definitivament, el principal impacte, les extraccions de gredes del volcà del Croscat (el maig de 1991 va sortir el darrer camió) i, de mica en mica, es va poder estructurar un equip de gestió disposat a afrontar nous reptes. El principal: conservar els valors naturals presents al Parc Natural i fer-ho de manera compatible amb l’aprofitament ordenat dels seus recursos i de l’activitat dels seus habitants. Durant aquests anys, el Parc Natural ha desenvolupat projectes i plantejat iniciatives, ha participat en programes globals i ha influït en projectes locals. Els resultats han estat diversos però, mentrestant, el Parc ha complert trenta anys.
 
Volcandpark 2012
 
Una de les darreres inciatives ha estat la posada en marxa de Volcandpark,  el primer congrés sobre la gestió, la divulgació i el geoturisme en zones volcàniques protegides. Aquest pretén ser un fòrum de debat i pensament que lligui el coneixement de la vulcanologia amb la gestió del territori i la seva divulgació entre persones que treballen en aquests espais volcànics. (Parc Nacional, Parc Natural, Reserva Natural, etc.).
 
El Congrés es durà a terme a Olot, ciutat enclavada dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i està organitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa,  l’Ajuntament d’Olot, l’Institut Jaume Almera del Consell Superior d’Investigacions Científiques i l’Institut Geològic de Catalunya, amb l’aval de la International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior (IAVCEI).