DARP | 19/06/2018  Ruralcat

Agricultura ha pagat 4,5 M d'euros de l'ajut de plans de reestructuració de la vinya

Amb aquest pagament i els dos fets al maig s'ha aconseguit arribar al 90% d'execució dels fons FEAGA 2018.

En total s’hauran pagat a 1.133 viticultors un total de 4.585.096 euros corresponents a la primera bestreta de l’ajut de reestructuració de la vinya de la campanya 2017/2018, i de saldos de campanyes anteriors. El percentatge de finançament ha estat del 50% a tots els grups de prioritats que han presentat una garantia bancària.
 
Amb aquest pagament i els dos pagaments fets al maig s'ha aconseguit arribar al 90% d'execució dels fons FEAGA 2018 inicialment assignats, que van ser de 5.039.678 euros. Amb això, Catalunya podrà optar a un nou repartiment de fons, que permetrà efectuar pagaments abans del 15 d’octubre. Amb aquests pagaments es permet la liquidació dels plans de reestructuració de vinya de 2017-2018 establint el màxim que la normativa permet (50%).

 

Gràfic distribució territorial i mapes distribució comarcal

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, previst al Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 desembre de 2013. Aquesta normativa permet crear una organització comuna de mercats dels productes agraris i preveu que cada Estat membre presenti a la Comissió un projecte de programa de suport de cinc anys que comprengui mesures d'ajut al sector vitivinícola. Té un finançament 100% de la Unió Europea, persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles i afavorir la seva modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat. Tot això amb la finalitat de reforçar l’estructura del sector.