MEDI NATURAL | 27/03/2012  RuralCat/DAAM

El projecte de la Proposta de Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre, a informació pública

Vist el que disposa la Llei del patrimoni natural i de la biodiversitat en relació amb les àrees protegides per instruments internacionals i d'acord amb el que preveu la Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalunya, se sotmet a informació pública el projecte de la Proposta de Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre durant el termini de 20 dies.

Moment de la trobada recent entre Pelegrí i Mayor Zaragoza. Font: DAAM.

Les persones que tinguin interès a examinar la documentació de la proposta podran fer-ho a les oficines del Departament a Barcelona (carrer Dr. Roux, 80 i Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614) i als serveis territorials del DAAM a les Terres de l’Ebre (Plaça Alfons XII 7, de Tortosa), o bé consultar-la a la pàgina web del Departament durant l’esmentat període, en el qual els interessats podran formular-hi, així mateix, les al·legacions que creguin convenients.
 
Cal recordar que el conseller Josep Maria Pelegrí es va reunir recentment amb Federico Mayor Zaragoza, polític i diplomàtic que fou Director General de la UNESCO entre 1987 i 1999, membre honorari del Club de Roma i actualment Co-President del Grup d'Alt Nivell per a l'Aliança de Civilitzacions, amb l’objectiu d’intercanviar impressions i buscar sinèrgies per reforçar la candidatura de les Terres de l’Ebre com a Reserva de la Biosfera.
 
La trobada s’inscrivia dins les accions de caràcter institucional per a donar a conèixer els valors inherents a les Terres de l'Ebre en tant que espai geogràfic amb una forta càrrega de valors patrimonials naturals, culturals i paisatgístics amb prou potencial per desenvolupar amb èxit models econòmics de desenvolupament sostenible fonamentats en el turisme i l'agricultura. Des de la cooperació i la gestió participada per agents públics i privats, aquests models poden contribuir al desenvolupament i oferir noves oportunitats de creixement al teixit socioeconòmic, en plena harmonia amb l'equitat i la cohesió social, territorial i ambiental.
 
Mitjançant el programa The Man and the Biosphere (MaB) de la UNESCO i el seu instrument voluntari d'aplicació mundial, com és la figura de la Reserva de la Biosfera, les Terres de l'Ebre poden esdevenir observatori i altaveu permanent de projecció i reconeixement internacional, creant sinèrgies entre la conservació i gestió activa dels elements patrimonials i les polítiques sostenibles ambientalment, econòmicament i socialment.
 
Com ja va assenyalar el conseller Pelegrí, “la candidatura ha de contribuir, en clau de sostenibilitat, a la diversificació econòmica del territori que actuï com a veritable vehicle de cohesió social i territorial, alhora que els productes i serveis derivats del reconeixement de la UNESCO com a Reserva de la Biosfera es diferencien qualitativament dels seus competidors en el mercat global”.