SECTOR PORCÍ | 04/03/2010  ACSA

Es publica una nova guia de pràctiques d'higiene per a les explotacions de porcí

La Guia de Pràctiques Correctes d'Higiene per a les Explotacions de Bestiar Porcí (GPCH) servirà com a instrument d'autocontrol per als ramaders i facilitarà el compliment dels requisits relatius a la seguretat alimentària establerts en les diferents normatives europees, estatals i autonòmiques.

 

Aquesta publicació, que gaudeix del reconeixement oficial, esdevindrà el document de referència per a tot el sector porcí de Catalunya, tant per a ramaders com per a qui ha de fer-ne el control oficial. El seu abast engloba diverses temàtiques, des dels permisos administratius necessaris fins la formació del personal, passant per qüestions com les instal·lacions, la sanitat, l’alimentació, la desinfecció o els medicaments, entre d’altres.
En la redacció de la GPCH, publicada per iniciativa del sector productor porcí català amb el suport i la coordinació de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària i del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, hi han participat veterinaris, ramaders de tot el país i d’altres tècnics que han aportat la seva experiència i han posat en comú la manera eficient i funcional de fer les actuacions preventives, i registrar aquests autocontrols de la forma més senzilla possible. Aquesta tasca ha representat un esforç de simplificació i d’enfocament pràctic i s’ha realitzat donant alhora compliment a tot allò que exigeix la normativa vigent.