REGADIU | 03/03/2010  DAR

Ja es poden presentar al·legacions sobre l'impacte ambiental del regadiu de la conca de Tremp

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural sotmet a informació pública l'estudi d'impacte ambiental de la millora del regadiu de la conca de Tremp, que suposa una inversió de 69 milions d'euros. Les persones interessades poden formular, en el termini de 30 dies hàbils, les al·legacions que creguin convenients.

Les obres previstes consisteixen en la modernització i la consolidació de 4.634 hectàrees netes de la zona regable de la conca de Tremp, mitjançant la transformació del reg actual per gravetat a un sistema de reg a pressió, als termes municipals de Castell de Mur, Gavet de la Conca, Llimiana, Talarn i Tremp. També està previst realitzar una distribució de reg localitzat o per aspersió amb telecontrol per a la optimització de l’eficiència en la distribució de l’aigua i per a l’obtenció de millors rendiments.

La dotació d’aigua és de 6.460 metres cúbics per hectàrea i any. Els conreus previstos són: alfals (40%), blat de moro (22%), ordi (15%), blat (15%) pomera (3%) i vinya (5%).
 

Les obres les executarà REGSA

El pressupost d’aquestes les obres s’eleva a 68.809.042 euros i està previst que l’obra l’executi l’empresa REGSA, un cop finalitzada la tramitació ambiental. En aquests moments la concentració parcel·lària de la zona de regadiu es troba en la fase de redacció d’un acord que està previst que es publiqui durant l’estiu de 2010.
Per la seva banda, REGSA ja té preparats diferents projectes respecte a l’ampliació i modernització del regadiu de la conca de Tremp, la construcció de captació i canonada de transport, i la xarxa primària dels marges dret i esquerre; mentre que encara estan en fase de redacció els projectes constructius de les dues xarxes de reg (marge dret i marge esquerre).

 

Informació relacionada