SANITAT VEGETAL | 30/03/2012  RuralCat/DAAM

Avisos fitosanitaris corresponents al mes d'abril

El portal RuralCat us ofereix la possibilitat de consultar els avisos fitosanitaris que mensualment elabora el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

Rovell bru del blat. Font: DAAM.

 Aquest mes d'abril, presentem una relació de les mesures de prevenció i tractaments fitosanitaris contra les plagues en arbres fruiters, fruita seca, cítrics, vinya, olivera, cultius extensius, hortícoles, forestals, parcs i jardins, i el tipus de tractament i recomanacions a seguir per evitar la seva propagació. 

El document adjunt també informa d'una relació d'autorització excepcionals per a comercialitzar i aplicar certs productes. Tan mateix, recorda la nova seu del Laboratori de Sanitat Vegetal a Cabrils i les campanyes d'avisos per baixes temperatures i  d'avisos fitosanitaris per sms i correu electrònic pels usuaris de RuralCat.
 El Servei de Sanitat Vegetal elabora mensualment aquests avisos fitosanitaris a partir del seguiment de les plagues i malalties i de l'experimentació de camp