AJUTS | 20/06/2018  Ruralcat

El DARP destinarà 4,5 milions d'euros a l’ajut a la Cooperació per a la Innovació

L’import total de la convocatòria és de 4,5 milions d’euros, cofinançats en un 57% pel pressupostos del DARP i el 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), mitjançant la RESOLUCIÓ ARP/1282/2018, de 8 de juny, els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020).

L’objectiu d’aquest ajut, que compta amb una dotació total de 17,6 milions d’euros per a tot el període de programació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, és facilitar la creació i el funcionament de Grups Operatius a través del plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors

Els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació que permet el sector resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats (empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca, i altres agents de la cadena).

La innovació és una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea (UE), i fonamental per a promoure un sector agroalimentari i forestal eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats i per a afavorir la seva competitivitat i diversificació.

En aquesta línia, Catalunya ha estat una de les primeres regions europees a desenvolupar la mesura de cooperació per a la innovació. Durant les convocatòries 2015, 2016 i 2017 es van aprovar un total de 124 iniciatives de Grups Operatius, per un valor total de 11.000.000 d’euros. D’aquestes iniciatives, 44 corresponen a plantejament i redacció de projectes d’innovació, i 80 corresponen a projectes pilot innovadors.

Els projectes pilot es troben en aquests moments en fase d’execució, donat que es tracta de projectes plurianuals. Els corresponents a la convocatòria 2015 ja han finalitzat i, per tant, ja es disposa dels primers resultats definitius.

Els projectes finançats per aquesta línia d’ajuts han de ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú, alhora que han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements en les zones rurals, enfortint els lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments, la silvicultura, i la investigació i la innovació incloent l’objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambiental.

Els resultats obtinguts de l’execució d’aquests projectes es divulguen a través de la xarxa d’innovació agroalimentària de Catalunya (Xarxa-i.cat) i de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI).

 

El més llegit

Jornades tècniques en línia del 23 al 29 de novembre

Catalunya comptarà amb la seva Estratègia de la Bioeconomia

El proper 23 de novembre s’obren les inscripcions a nous cursos a distància