SANITAT | 02/04/2012  RuralCat/ACSA

L'EFSA I l'ECDC publiquen un nou informe sobre la resistència antimicrobiana dels bacteris zoonòtics

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) i el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) han detectat una alta resistència de Salmonel·la i Campilobacter, principals responsables de les malalties transmeses pels aliments. Els nivells de resistència detectats en animals i aliments s'han mantingut similar a anys anteriors.

salmonela

Imatge de la salmonel·la. Font: Wikipedia

 

Han analitzat les dades de l’any 2010 relatives a la resistència antimicrobiana de bacteris indicadors i zoonòtics que afecten els éssers humans, animals i aliments, presentades per 26 Estats membres a la Unió Europea. L'informe inclou dades dels bacteris patògens Salmonel·la i Campilobacter en humana, en animals i en aliments, i dels bacteris indicadors E. Coli i enterococs en animals i en aliments. També s’han inclòs algunes dades de resistència antimicrobiana de Staphylococcus aureus a la meticil·lina en animals i aliments.

El 2010 s’han notificat a la UE gairebé 100.000 casos de salmonel·losis humana. Es detecta un alts nivells de resistència als antibiòtics comuns com l'ampicil·lina, les tetraciclines i les sulfamides, i baixa resistència a medicaments d’importància crítica per a la medicina humana, cefalosporines de tercera generació i fluoroquinolones, pel que fa als aïllament d'origen humà. En els aïllaments de Salmonel·la i d’E.coli en aus de corral, porcí, boví i en les seves carns s’ha observat una forta resistència a tetraciclines, ampicil·lina i sulfonamides i una baixa resistència a cefalosporines de tercera generació. En soques de Salmonel·la de galls dindi, aus de corral i carn de pollastre s’han registrat resistències de moderades a altes a ciprofloxacina.

La campilobacteriosi és la malaltia zoonòtica més freqüent en els éssers humans a la UE amb més de 200.000 casos notificats el 2010. Pel que fa al Campilobcter en humans, una alta proporció de és resistent a la ciprofloxacina, antimicrobià d'importància crítica, i, per contra, s’observa una baixa resistència a l'eritromicina, un que també és un antimicrobià d'importància crítica. També s’ha detectat una alta resistència a antimicrobians d'ús habitual com l'ampicil·lina i les tetraciclines, i a l’àcid nalidíxic.

En els animals i els aliments, una proporció molt alta de Campiobacter aïllat d’aus de corral, de carn de pollastre d'engreix, de porcí i de boví és resistent a la ciprofloxacina, àcid nalidíxic i tetraciclines, i una baixa proporció és resistent a eritromicina i gentamicina. És preocupant l’alta resistència detectada de Salmonel·la i Campilobacter a ciprofloxacina.

D’altra banda, en els enterococs aïllats en animals i aliments s’ha detectat amb freqüència resistència a les tetraciclines i a l’eritromicina, i en algunes espècies d’animals i en d’aliments d’origen animal s’ha detectat resistència de Staphylococcus aureus a meticil·lina.