R+D+I | 03/04/2012  RuralCat/UPM

El tractament magnètic estimula la germinació de les llavors

Un grup d'investigadors de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) demostra que el pretractament de les llavors amb camps magnètics afavoreix la seva germinació i el seu creixement. El grup d'investigació en Bioelectromagnetisme aplicat a l'enginyeria agroforestal de l'ETSI Agrònoms de l'UPM ha dut a terme la investigació amb llavors de triticale, un cereal híbrid que prové del creuament entre el blat i el sègol. Els resultats concorden amb els que aquest mateix grup havia obtingut amb altres espècies de cereals, lleguminoses i pradenques en les que el camp magnètic també té un efecte positiu.

llavorsmagnetiques

Llavors col·locades a la placa Petri durant el procés d'estimulació magnètica. Font: UPM.

 

Els éssers vius convivim de forma natural amb els camps magnètics i el terrestre oscil·la entre 0,4 i 0,6 gauss, segons la latitud i altres factors geològics. L'efecte d'aquests camps ha estat objecte d'estudis en diversos camps i s'ha demostrat el seu efecte estimulant en el creixement i estimulació en espècies d'interès agronòmic i forestal. Tot i això, l'elevat nombre de factors que hi intervenen fa que la seva aplicació encara sigui complicada.

La investigació ha estudiat la influència dels camps magnètics de 125 o 250 mT en la germinació de les primeres etapes de creixement a partir de les llavors de triticale que van ser tractades abans d'haver estat plantades. Per tractar-les es van depositar les llavors al forat d'un imant ceràmic durant determinats períodes de temps. L'anàlisi estadístic demostra que les llavors tractades germinen entre un 1 i un 19 per cent i el temps de germinació es reduïa un 6 per cent. També es redueix fins un 16 per cent el temps necessari per obtenir un 1, 10, 25, 50, 75 i 90 per cent de llavors germinades.

Es va aplicar el mateix tractament per mesurar el creixement. L'estudi indica que les plàntules procedentes de llavors tractades tenen una longitud i un pes més alts que les que no s'han tractat. Aquest fet demostra que els camps magnètics continuen estimulant el creixement durant les primeres etapes del desenvolupament de les plantes. 

Informació relacionada