SECTOR VITIVINÍCOLA | 05/04/2012  RuralCat/USAL

Desenvolupen un estudi pioner a Espanya per millorar la producció de vi ecològic

Un grup de científics de la Universitat de Salamanca desenvolupen un estudi pioner a Espanya destinat a millorar i garantir la producció de vi ecològic a través de l'eliminació de l'ús de fertilitzants i productes fitosanitaris. La novetat principal de l'estudi és l'aplicació de l'aerobiologia, una disciplina que s'ha introduït recentment i que analitza la presència de components vius a l'atmosfera, com per exemple el pol·len o les espores.

raim

El treball, realitzat pel Grup de Palinologia i Conservació Vegetal del Centre Hispano-Lus d'Investiagacions Agràries (CIALE) s'ha basat en la recollida d'aquestes partícules a través d'uns captadors. Han estudiat la quantitat de pol·len present a la vinya, que els ha permès donar una xifra aproximada de la futura producció.

L'objectiu és combinar diversos procediments metodològics com la fenologia i la meteorologia, més típics d'aquesta disciplina, amb altres més innovadors com l'aerobiologia i l'estadística per tal de crear models predictius aplicables als estadis de producció de la vinya. Amb tota la informació recollida el grup treballa en la creació d'un complet registre de dades que contribueixi a la presa de decisions i actuacions dels productors vitivinícoles. 

Comportament fenològic de la vinya

Davant la impossibilitat de predir el temps meteorològic i les seves conseqüències en el creixement de la vinya, l'equip d'investigadors treballa a través de l'estudi del comportament fenològic de la vinya. Gràcies a aquesta tècnica s'obtenen informacions com, per exemple, el possible canvi de l'àrea de cultiu o el grau d'afectació de les plagues segons l'estat fenològic en que es trobin les plantes. 

Per altra banda, gràcies a l'aerobiologia i la mesura de les espores dels fongs presents als camps de cultiu es pot obteni informació sobre les possibles malalties o plagues fúngiques que poden afectar la vinya i preveure quan apareixeran els problemes. Per això, però, cal una mostra amplia d'uns deu anys, assenyalen els autors de l'estudi. 

El vi ecològic, un sector en creixement

La producció de vi ecològic, regulada fa poc per Brussel·les, ha crescut aproximadament un 150 per cent durant la última dècada. És aquest creixement el que ha estimulat nombroses investigacions relacionades amb la qualitat i la producció de vi ecològic. Mitjançant aquest estudi els investigadors pretenen impulsar la responsabilitat empresarial i obtenir una producció més respectuosa amb el medi ambient

 

Informació relacionada