DARP | 22/06/2018  Ruralcat

En marxa l'operatiu de suport i vigilància de la Campanya de la Sega 2018

El Cos d’Agents Rurals, el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) mantindran activat l’operatiu des del dia 15 de juny i fins a finals de juliol, coincidint amb el període de collita del cereal.

Infografia de la campanya de la sega (Font: DARP)

Infografia de la campanya de la sega (Font: DARP)

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha posat en marxa la Campanya de la Sega, un pla operatiu especial de vigilància i de suport al món rural que pretén reduir el nombre d’incendis forestals relacionats amb els treballs de la sega de cereals i minimitzar-ne els danys.
 
Aquest pla operatiu és fa a continuació de la campanya informativa i de formació que han realitzat els Agents Rurals als professionals del sector agrícola i als consells comarcals, recordant sobre quines són les mesures preventives obligatòries que han de disposar per a l’activitat agrícola i la necessitat de tenir un correcte manteniment de la seva maquinària i com actuar davant un conat d’incendi amb seguretat i eficàcia, a banda de proposar-los algunes mesures addicionals complementàries. Els treballs de la sega són una activitat agrària amb risc d’incendi, bàsicament perquè es duen a terme a temperatures molt elevades, humitats baixes i amb una vegetació fàcilment inflamable.
 
La campanya operativa de la sega d’enguany consistirà en un control especial d’aquesta activitat agrícola durant el període del 15 de juny fins al 31 de juliol a deu comarques, englobant així quasi el 67% de la superfície de conreu del cereal del nostre país. La campanya comprendrà les comarques d’Anoia, Bages, Conca de Barberà, Noguera, Segarra, Solsonès i Urgell, on ja es duia a terme fins ara aquest operatiu, i enguany s’amplia a les comarques de Baix Empordà, Alt Empordà i Gironès.

L’operativa està formada principalment per efectius del Cos d’Agents Rurals de les deu comarques afectades, amb el suport de membres del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) de Forestal Catalana i representants d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), que també participaran en la vigilància en funció de la seva disponibilitat. Consisteix en un desplegament operatiu radial i en la realització d’itineraris diaris per intentar cobrir el màxim de territori. També hi participa el Grup de Suport Aeri dels Agents Rurals com una eina essencial per millorar la detecció d’eventuals columnes de fum i la coordinació dels efectius terrestres, així com també, si escau, una primera intervenció fins a l’arribada dels equips d’extinció.

Jornades de formació prèvies
 
A banda d’aquest operatiu específic de suport i de vigilància, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació té habilitada una pàgina web amb informació sobre les mesures preventives obligatòries que s’han d’adoptar i una sèrie de recomanacions addicionals en la recol·lecció del cereal per quan el risc d’incendi forestal sigui alt, així com un seguit d’indicacions de com actuar en cas de conat d’incendi.
 
Prèviament, el Cos d’Agents Rurals ha dut a terme una campanya informativa i formativa que enguany s’ha estès a les principals 23 comarques cerealístiques de Catalunya, englobant quasi el 95% del total de la superfície de conreu del cereal del total del país, a través de xerrades i jornades de formació amb l’objectiu de prendre consciència del risc d’incendi que suposa l’activitat agrícola en determinades condicions meteorològiques i reforçar el coneixement de les mesures que la normativa vigent estableix i que cal adoptar per reduir aquest risc d’incendi durant les tasques de recol·lecció del cereal, com també d’altres addicionals que es poden tenir en compte.
 
Paral·lelament, també s’han organitzat trobades amb els diferents consells comarcals per compartir la normativa i les recomanacions als alcaldes a fi de millorar la coordinació entre els diferents agents implicats, afavorir la reducció del nombre d’incendis accidentals i poder minimitzar-ne els danys quan es produeixin.
 
Reducció d’un 80% dels incendis per l’activitat de la sega
 
Aquesta doble campanya informativa i operativa d’aquests set anys i la gran implicació dels pagesos han fet possible reduir considerablement el nombre d’incendis originats per l’activitat de la sega. Així, en les set comarques cerealístiques sobre les que s’ha centrat fins ara dita campanya, s’ha observat una tendència molt positiva i reduir el nombre d’incendis per aquesta causa més d’un 80% des del 2012, motiu pel qual s’ha decidit ampliar-la a les tres comarques gironines esmentades.
 
Finalment, tenint en compte la proximitat de les revetlles de Sant Joan i de Sant Pere i el fet que la meteorologia actual ha demorat els treballs de la sega, des del Cos d’Agents Rurals es recomana no llençar cap tipus de material pirotècnic prop de terrenys agrícoles pel gran risc d’incendi que pot suposar. Els Agents Rurals també recorden, així mateix, la prohibició existent de llançament de qualsevol material pirotècnic a terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta.