ESCOLES AGRÀRIES | 25/06/2018  Ruralcat

L’EA de Tàrrega lliura els certificats a 40 joves d’incorporació a l’empresa agrària

El centre ha celebrat la finalització del curs acadèmic 2017/2018 amb l’acte de cloenda del curs escolar en què es van lliurar els certificats d’assistència als joves que s’han d’incorporat a l’empresa agrària.

Foto de família de l'acte d'entrega

Foto de família de l'acte d'entrega

L’Escola Agrària de Tàrrega ha finalitzat el curs acadèmic amb l’acte d’entrega dels certificats als joves que han cursat el programa de formació Nova Pagesia. La jornada es va completar amb la visita al Museu de la Mecanització Agrària Cal Trepat de Tàrrega i un dinar de germanor entre joves i professorat.

El programa de formació Nova Pagesia dirigit al jovent que s’incorpora a l’activitat agrària compta amb una àmplia oferta d’agricultura, ramaderia i gestió empresarial i permet que els joves puguin formar-se en un curs acadèmic en tot allò que prescriu el seu pla de formació.

Els estudiants reben unes orientacions dels professors de les escoles agràries properes a les seves comarques i, a partir d’un treball en xarxa de les tutories i a l’oferta formativa, es prescriu la formació i la modalitat més adient per a cada jove.

Les escoles agràries ofereixen formació presencial, semipresencial i a distància, i el programa que s’ofereix permet una formació específica i adequada als diferents perfils d’incorporació.

Enguany, 156 joves de diferents comarques han cursat unitats formatives i cursos durant tot l’any en la modalitat semipresencial, que s’adapta a les seves necessitats. Això permet treballar per aconseguir tres propòsits: transmetre coneixements tècnics al jovent, integrar les tecnologies 2.0 (aula virtual, xarxes socials, etc.) en l’adquisició de coneixement i, finalment, que els estudiants es relacionin entre si com a col·lectiu i sector.