CONCLUSIONS JORNADA | 17/12/2007  Ruralcat

Resultats de la diagnosi sobre estalvi i eficiència energètica en porcí

El passat 27 de novembre, l'ECA de Vallfogona de Balaguer va ser l'escenari de la presentació dels resultats de la diagnosi sobre estalvi i eficiència energètica realitzada durant els darrers mesos en el conjunt d¿explotacions porcines de Catalunya.

Aquestes dades han permès detectar els punts energèticament crítics en totes la cadena productiva del sector. La jornada sobre estalvi i eficiència energètica en porcí, que s'emmarca en el Pla de l¿eficiència energètica per la ramaderia intensiva, estava organitzada pel Grup de producció porcina i medi ambient de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, centre adscrit a la Universitat de Lleida. La presentació es va centrar en 4 aspectes principals:

  • Producció animal i us dels recursos
  • Necessitats en confort ambiental
  • Balanç energètic
  • Gestió de l'aigua

A la primera part de l'acte es va comentar els diferents sistemes de producció animal que existeixen a nivell estatal, incloent les instal·lacions i equips, i la seva relació amb el medi ambient. A través d'una sèrie de quadres, gràfics i mapes, els assistens van poder conèixer els nivells de consum energètic (Tep) de les explotacions porcines catalanes, classificats segons el tipus de producció, places de truges, comarca o els diferents sectors.

Factors ambientals i consum d'aigua en les explotacions


Seguidament es van presentar els factors implicats en les necessitats en confort ambiental del porcí, que depenen de la temperatura, humitat i aigua. Els estudis es van dur a terme en porcs a l'aire lliure i en granges centrant-se en les fases i diferències de comportament, rendiment animal i producció de calor corporal segons els factors ambientals implicats. Durant la jornada també es van presentar les dades pluviomètriques i de consum d'aigua a nivell espanyol, per incidir en la importància d'una correcte gestió d'aquest bé en les explotacions. Els investigadors van analitzar la quantitat d'aigua utilitzada directament pels animals, tenint en compte:

  • Les diferents fases productives
  • Els Factors climàtics
  • Els instruments dissenyats pel maneig de l'alimentació i beguda
  • L'aigua destinada al procés de refrigeració o neteja de les explotacions

L'aposta per l¿estalvi i eficiència energètica per a la millora de la competitivitat i la racionalització dels recursos s'ha convertit en una aposta del Departament d¿Agricultura i d¿Institut Català de l¿Energia (ICAEN).