INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 26/06/2018  Ruralcat

Els responsables de qualitat dels laboratoris oficials de Catalunya avaluen l’adaptació als nous requisits normatius

La reunió, celebrada al LAC, va servir per posar en comú els nous requisits de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 per la competència dels laboratoris d’assaig i calibratge.

Moment de la reunió

Moment de la reunió

Els responsables de qualitat dels laboratoris de la Generalitat i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona es van reunir el passat dijous a les instal·lacions del Laboratori Agroalimentari de Cabrils per tal d’estudiar i valorar l’adaptació dels seus sistemes de qualitat als nous requisits de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025. Aquesta norma estableix els requisits generals per la competència dels laboratoris d’assaig i calibratge i és d’obligat compliment per als laboratoris que fan controls oficials. 

Els laboratoris de la Generalitat implicats en aquest treball són el Laboratori Agroalimentari (LAC), el Laboratori de Sanitat animal i el Laboratori de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (DARP), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA - Departament de Territori i Sostenibilitat), l’Agència de Residus de Catalunya (ACR - Departament de Territori i Sostenibilitat), la Divisió de la policia científica (Mossos d’Esquadra - Departament d’ Interior), l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT de Lleida, Tarragona, Tortosa i Girona - Departament de Salut) i el Laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

Des del Laboratori Agroalimentari (LAC) s’ha assenyalat que des del punt de vista de la competència tècnica i del servei que presten els laboratoris oficials és molt rellevant que es faci un treball d’harmonització i coordinació, ja que el fet de compartir experiències en un àmbit tant específic i complex reforça el valor i les funcions que desenvolupen els laboratoris de l’Administració.