FORMACIÓ I TRANSFERÈNCIA | 11/04/2012  RuralCat/DAAM

Comença el seminari sobre comercialització de productes agrorurals

El passat dia 29 de març una trentena d'emprenedors rurals van assistir al primer bloc del Seminari de comercialització de productes agrorurals organitzat per l'Escola de Capacitació Agrària Mas Bové amb la col·laboració dels Serveis Territorials de Tarragona. El seminari s'emmarca en les diverses activitats que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DAAM) duu a terme per fomentar l'emprenedoria al món rural.

seminariretallat.

Imatge dels participants al Seminari sobre comercialització de productes agrorurals. Font: DAAM.

L'acte va tenir lloc a la seu del Centre d'Iniciatives Empresarials de la Conca de Barberà, Concactiva, a Montblanc. L'objectiu és posar a l'abast dels participants metodologies, eines i estratègies per tirar endavant iniciatives encarades a la comercialització.

En aquest primer bloc, es van treballar algunes de les eines i estratègies que cal conèixer per treballar en xarxa a través d'exemples d’èxit de projectes col·lectius de comercialització. També es va parlar de la importància del factor humà, del treball en equip i dels valors i les competències claus que ha de potenciar un emprenedor; de l’aprofitament de les eines de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)  i de com esprémer les oportunitats que ofereix la xarxa.

El seminari està estructurat en tres blocs. El segon, que tindrà lloc el 21 de maig a Valls, a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Camp, estarà dedicat a treballar estratègies de màrqueting i en el tercer, que es farà a l'ECA Mas Bové,  es parlarà dels canals de comercialització.