ASSEGURANCES AGRÀRIES COMBINADES | 05/03/2010  BOE

El BOE publica l'ordre del Pla d'Assegurances Agràries Combinades 2010

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat una ordre en la que es defineixen les produccions assegurables, les condicions tècniques mínimes d'aforestació i cura de les masses, l'àmbit d'aplicació, els períodes de garantia, les dates de subscripció i els preus unitaris de l'assegurança forestal, que comprèn el Pla d'Assegurances Combinades (PLC) 2010. Enguany, el PLC presenta algunes novetats respecte a l'anterior.

 

En l’àmbit agrícola, s'establirà una nova garantia destinada a compensar els costos necessaris per dur a terme la recuperació de la capacitat productiva de les plantacions llenyoses. S’implantaran dues noves línies d’assegurança destinades a donar cobertura als cultius agroenergètics i al conjunt de cultius de farratja. D’altra banda, durant l’exercici dels treballs es desenvoluparan les següents cobertures: risc de glaçades en la producció de patata de mitja estació; completar en enciam i d’altres verdures de fulla la cobertura dels danys en qualitat, causats pel vent o sorra sobre el cultiu; la compensació de la ceba dels danys produïts durant l'emmagatzematge, com a conseqüència de la incidència de la pedra durant la fase de cultiu, etc.

 
A la ramaderia, entre d’altres mesures, s'inclouran noves races en l’Assegurança d’Explotació de Ramat Equí i s’incorporarà la cobertura de les conseqüències de la febre del Nil occidental (westNyle) i la pesta equina africana. També s’afavorirà la protecció al sector pecuari pels danys produïts per animals salvatges o assilvestrats.
 
Finalment, en l’àmbit forestal, s’establirà una nova línia destinada a la cobertura dels danys ocasionats per incendi, vent, pluja torrencial i inundació, en les plantacions forestals d'espècies de coníferes. S'establiran compensacions relacionades amb la neteja de les explotacions afectades i les feines de recuperació i reforestació del terreny afectat.