SECTOR FRUCTÍCOLA | 12/04/2012  RuralCat/DAAM

El Govern crea el Registre de plantacions fruiteres de Catalunya

El Govern ha aprovat el Decret de creació del Registre de plantacions fruiteres de Catalunya. Aquest nou registre serà més exhaustiu i inclourà els cítrics, que fins ara n'estaven exclosos. Les plantacions de fruita dolça que ja estaven inscrites al registre antic quedaran automàticament registrades al nou. La inscripció al registre és un requisit indispensable per poder beneficiar-se dels ajuts relatius a les plantacions fruiteres.

pressecs.

 La nova regulació esdevé una eina essencial per a la lluita sanitària contra patògens perillosos i de quarantena, així com per al coneixement del potencial productiu fructícola. És, per tant, un instrument fonamental per a la recerca de l’equilibri entre l’oferta i la demanda en les diferents espècies i varietats, perquè l'Administració pugui aplicar una política agrària adequada, i el sector productor i comercialitzador, una política comercial eficaç.

Així, la finalitat del Registre és localitzar i identificar totes les plantacions de fruiters de Catalunya, determinar les característiques tècniques que marquen el seu potencial productiu i organitzar mesures i campanyes de protecció contra la introducció de paràsits dels vegetals, entre altres. A més, disposarà de tota la informació necessària per simplificar les gestions i les consultes que han de realitzar els fructicultors i els operadors del sector dels fruiters de Catalunya amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

Les espècies que s’han d’inscriure al Registre de plantacions fruiteres de Catalunya són les següents: pomera, perera, codonyer, nashi, presseguer, nectariner, albercoquer, prunera, cirerer, llimoner dolç, llimoner, mandariner, taronger, i aranger.