R+D+I | 13/04/2012  RuralCat/DAAM

El DAAM subvenciona 21 projectes innovadors per millorar la sostenibilitat

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha resolt la convocatòria d'ajuts per a projectes pilots innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies i productes que ajudin a fer front al canvi climàtic i per donar suport a les energies renovables, la gestió de l'aigua i la biodiversitat. La resolució ha estat comunicada a les persones beneficiàries i la relació amb tots els beneficiaris de l'ajut serà publicada a la pagina web del Departament.

pdr050312

Aquests ajuts s'emmarquen dins el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2007-2013, a través del qual la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries vol donar suport al desenvolupament tecnològic com a element clau per a la millora de la competitivitat i productivitat de les empreses agràries i alimentàries, a fi de que continuïn mantenint l’alt nivell tecnològic que tenen.

Els projectes pilot innovadors que reben aquest ajut estan liderats per empreses agràries o alimentaries o per comunitats de regants en col·laboració amb centres de recerca i universitats, la qual cosa els ha de permetre ser més competitives a l’exterior i afavorir d’aquesta manera una projecció internacional i una posició capdavantera dels productes i les tecnologies catalans en el marc dels nous reptes comunitaris.

Pel que fa a la temàtica d’aquests 21 projectes, tres estan relacionats amb la mitigació del canvi climàtic, quatre amb l’ús de les energies renovables, vuit amb la gestió sostenible de l’aigua i sis amb la biodiversitat cultivada.

La quantitat total dels ajuts per a la realització dels projectes pilot innovadors ha estat de 600.000 euros dels quals el DAAM aporta el 25% i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) el 75% restant.