SANITAT ANIMAL | 13/04/2012  RuralCat/ACSA

L'EFSA publica el segon informe sobre el virus Schmallenberg

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha fet públic el segon informe sobre el virus Schmallenberg (SBV). El virus, que ja ha estat identificat a vuit estats membres de la Unió Europea, pot afectar animals de remuc, tant domèstics com salvatges. Tot i que encara hi ha algunes incerteses en les dades, l'informe conclou que el nombre d'animals afectats no és significatiu en relació a la cabanya total de la Unió Europea.

logoefsa

Logotip de l'EFSA. Font: EFSA.

L'informe s'ha elaborat a partir de les dades aportades pels estats membres i a petició urgent de la Comissió Europea. Les dades aportades han fet que l'EFSA pogués analitzar l'actual distribució geogràfica i l'impacte d'aquesta nova malaltia que pot arribar a provocar greus alteracions en la gestació dels animals. 

L'EFSA, però alerta, que encara hi ha buits en la informació sobre aquesta malaltia. Adverteixen que la falta de confirmació del diagnòstic pot afectar a la imatge que tenim de la prevalença de la malaltia, sobretot en el cas dels vedells, ja que només dos estats, França i Itàlia, han informat dels casos sospitosos. Per assegurar que es disposa d'una informació detallada l'EFSA publicarà informes periòdics sobre l'evolució de l'SBV, A més a més avaluarà l'impacte global de la infecció en la salut animal, la producció i el benestar animal i la caracterització del patogen abans del 31 de maig.