INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 28/06/2018  Ruralcat

El Laboratori Agroalimentari presenta el pòster del mètode analític validat al “14th Annual LC-MS/MS workshop on environmental applications and food safety” de Barcelona

El Laboratori Agroalimentari ha participat en aquesta trobada que s’ha celebrat a Barcelona els dies 26 i 27 de juny amb la presentació del pòster “Development and validation of an analytical method for the determination of mycotoxins in animal feed and raw materials by UHPLC-MS/MS”.

Presentació del pòster al workshop

Presentació del pòster al workshop

El principal objectiu del workshop és l’avaluació d’aspectes pràctics de les tècniques de cromatografia líquida en tàndem amb la detecció per espectrometria de masses aplicades a l’screening i quantificació de contaminants orgànics presents en el medi ambient i els aliments. La trobada científica, de caràcter anual i organitzada pel CSIC-IDAEA, l'ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua), l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i la Sociedad Española de Espectometría de Masas (SEEM), vol oferir un fòrum de debat entre científics, investigadors i agències governamentals per compartir i debatre els resultats d’aquestes anàlisis.

La presència de micotoxines en aliments, pinsos i matèries primeres poden causar efectes adversos per la salut humana i animal i constitueixen una de les principals preocupacions del sector agrícola i ramader

El mètode validat pel Laboratori Agroalimentari inclou la determinació d’Aflatoxines, Ocratoxina, Zearalenona, DON, T2, HT2 i Fumonisines i incrementa substancialment l’oferta analítica en l’àmbit del control de la presència d’aquestes substàncies en pinsos i matèries primeres.