RAMADERIA | 17/04/2012  RuralCat/Agència SINC

Editen el primer atles universal de dissecció de la canal dels remugants

El Centre d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària d'Aragó (CITA) ha col·laborat amb l'Associació Interprofessional pel Desenvolupament Agrari (AIDA) per publicar el primer atles per la dissecció en canal dels remugants. Aquest atles serà una eina important perquè l'estandardització facilita la feina i assegura la fiabilitat dels resultats obtinguts.

vaques.

Font: MARM.

L'atles és de gran interès per investigadors i tècnics que es plantegin comparar diversos sistemes de producció i valorar la seva influència en les característiques de la canal. Es tracta d'un treball eminentment pràctic dirigit a grups d'investigació de tot el món que mostra la metodologia pas a pas i de manera detallada amb fotografies de gran qualitat. 

La dissecció és el mètode més fiable per estimar el percentatge de carn, greix i ós de la canal. Aquestes dades objectives poden servir de base pel càlcul de l'eficiència d'un sistema de producció i ajudar al seu estudi econòmic, així com validar o calibrar noves tècniques per preveure la composició de la canal.

La publicació, que aprofita els vint anys d'experiència del CITA en temes de qualitat de la canal, s'estructura en quatre parts. En la primera es descriu com preparar la canal dels petits remugants per la seva dissecció, l'obtenció de les diverses peces i la dissecció detallada de cadascuna d'elles. La segona mostra com realitzar la dissecció d'una costella de boví. En la tercera s'ofereixen els valors esperables per la composició de cada peça i les fòrmules per calcular el percentatge de cada teixit en la canal o la peça. Finalment, s'ofereix una revisió bibliogràfica perquè l'investigador pugui comparar les dades.