PROJECTES EUROPEUS | 02/07/2018  Ruralcat

El projecte INNOLACT treballa per impulsar la innovació i millorar la competitivitat del sector lleter tradicional

INNOLACT és un projecte europeu cofinançat pel programa Programa Interreg POCTEFA dins del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Aquest projecte, que va començar a treballar el 2016 i tindrà una durada de 3 anys, té com a objectiu estimular i impulsar la innovació i la competitivitat del sector lleter tradicional transfronterer. En ell hi participen, entre d’altres, el Centre Tecnològic BETA (Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia i Gestió Ambiental i Alimentària de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya) i l’Escola Agrària del Pirineu.

A través de la col·laboració dels agents d’ambdós costats de la frontera entre Espanya i França, el projecte europeu INNOLACT vol oferir formació al sector lleter i desenvolupar conjuntament productes comercialitzables i solucions innovadores adaptades a les necessitats i capacitats del sector. Aquest projecte s’adreça especialment al sector lleter tradicional, ja que presenta una clara debilitat respecte a d’altres activitats econòmiques com és la liberalització recent i la consegüent necessitat d’innovar per a poder ser més competitius. D’aquesta manera, INNOLACT és un projecte dissenyat per ajudar a promoure la diversificació de productes lactis tradicionals mitjançant la innovació en productes i processos que permetin millorar la seva competitivitat en el mercat, proporcionant-los un major valor afegit.

Els objectius generals del projecte INNOLACT són diversos. Per una banda, l’impuls de la innovació i diversificació de nous productes per les petites empreses del sector lleter tradicional, que ha de permetre afavorir la millora de la seva competitivitat. La col·laboració entre centres tecnològics i petites empreses del sector lleter tradicional, treballant per a adaptar la demanda i les capacitats del teixit productiu, és un dels pilars d’aquest projecte i en concret la cooperació transfronterera entre els centres tecnològics i de recerca serà un altre objectiu a complir per facilitar la transferència de coneixement a les empreses. A la vegada també es pretén intensificar les relacions entre les empreses d’aquest sector per tal d’obrir vies de col·laboració amb la finalitat de potenciar la comercialització de productes i promoure el posicionament dels productes lactis tradicionals en el mercat. Per últim, es vol enfortir les competències professionals en el sector, donant especial importància als aspectes de respecte i protecció ambientals a través de la innovació en un sentit ampli.

El projecte passa per diferents accions. La primera va consistir en la caracterització del sector lleter transfronterer. Durant aquesta acció es va dur a terme la identificació de les necessitats del sector lleter tradicional del País Basc, Catalunya i França entrevistant diferents productors a cada regió per conèixer les principals necessitats del sector quant al maneig i producció de llet, diversificació i innovació de productes lactis, comercialització de productes lactis i sostenibilitat i medi ambient. Això va servir per identificar les necessitats comunes del sector làctic al mateix temps que es van realitzar diversos tallers de reflexió a les tres regions per tal de donar a conèixer les principals necessitats identificades i explicar les accions formatives.

Tenint en compte la importància que la correcta manipulació d’animals i la producció de llet tenen en la obtenció de producte de la màxima qualitat, també s’ha elaborat un manual de maneig del bestiar per a la producció de llet, de manera que productors i processadors de llet puguin conèixer de manera senzilla i didàctica les principals metodologies i pautes de treball que els ajudin a produir llet de qualitat. Paral·lelament s’ha dissenyat una eina de càlcul d’impacte ambiental i econòmic específic per al sector lleter tradicional que permetrà els productors calcular una sèrie d’indicadors ambientals (petjada hídrica, petjada carboni, etc.) i econòmics per tal de tractar de millorar la sostenibilitat ambiental i econòmica de l’activitat dels productors lactis tradicionals. L’eina, que utilitza les més recents metodologies de càlcul promogudes i reconegudes per la Unió Europea, pot descarregar-se de forma gratuïta des de la web del projecte.

INNOLACT també preveu el disseny i desenvolupament de nous productes lactis tradicionals mitjançant activitats de recerca aplicada per posar en marxa una àmplia gamma productes lactis innovadors que siguin fàcilment transferibles i assumibles des del punt de vista tècnic i econòmic. Això permetrà que almenys 50 productors puguin diversificar la seva activitat i comercialitzar nous productes de valor afegit adaptats a la demanda de consum actual, tot contribuint així a la millora d ela competitivitat del sector. 

Una altra de les accions té per finalitat promoure la sostenibilitat ambiental i econòmica del sector lleter tradicional i la sensibilització dels productors i transformadors de la importància de la implantació de bones pràctiques ambientals a les seves instal·lacions de producció. En aquest sentit, està previst implementar sistemes, eines i tecnologies per millorar l’eficiència energètica i la reducció dels impactes ambientals i es durà a terme un estudi per identificar les possibles alternatives de valoració del xerigot. Paral·lelament, hi haurà una prova pilot de recuperació d’energia de xerigot mitjançant digestió anaeròbia de la tecnologia de baix cost.

Per últim, es vol impulsar la comercialització i el posicionament en el mercat dels productes lactis artesanals. El projecte contempla diverses sessions de formació específiques per ajudar a millorar les estratègies de màrqueting i posicionament dels productes en el mercat de productors. A més, els municipis d’Idiazabal i la Seu d’Urgell organitzaran diferents fires per promoure la comercialització de productes lactis tradicionals de qualitat.

Totes les accions del projecte es duen a terme en col·laboració entre els 9 socis del projecte (centres tecnològics, universitats, agents del sector lleter tradicional), essent els productors lactis artesanals d’Euskadi, Catalunya i França els principals beneficiaris d’aquesta col·laboració. A Catalunya hi participen el Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia i Gestió Ambiental i Alimentària (BETA), de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, l’Escola Agrària del Pirineu del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l’Ajuntament  de la Seu d’Urgell. A més, es pretén establir una associació transfronterera dels productors de llet que afavoreixi les accions de cooperació entre els agents d’ambdós costats de la frontera i permeti donar continuïtat al projecte més enllà dels tres anys de durada prevista inicial.

Recordeu que podeu consultar la fitxa del projecte INNOLACT al Cercador projectes d’R+D+I amb finançament de fons públics de la Xarxa d’Innovació Agroalimentària i Rural de Catalunya (Xarxa-i.cat), a RuralCat. En aquest cercador també trobareu les fitxes de més de 250 projectes.