GUIA D'INNOVACIÓ AGROALIMENTÀRIA | 19/04/2012  RuralCat/DAAM

El PATT 2012 recull 899 actuacions

El Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) 2012 preveu un total de 899 actuacions, pròpies de 40 sectors econòmics diferents, de les quals 640 són activitats puntuals (jornades tècniques, jornades de referència, seminaris i jornades de camp) i 259 són activitats continuades (actuacions de recerca aplicada i investigació).

Una de les novetats a destacar enguany és que el PATT disposa d’un nou espai a RuralCat. Aquesta nova àrea inclou espai per a: cerca de ponències, Twitter del PATT (@twit_PATT),  vídeos de jornades de referència, jornades en línia o videoconferències, agenda, subscripció en línia i informació sobre sectors d’interès, entre altres.

Val a dir que amb l’edició 2012, el PATT compleix el 10è aniversari, una dècada en què ha realitzat més de 5.000 actuacions, el 60% de les quals han estat activitats de transferència de coneixements tècnics i de gestió per les que s’ha realitzat més de 7.000 ponències de temàtiques diferents. A més, el PATT, que integra distintes entitats i organismes, actua com a pol d’encontre entre diferents agents vinculats al sector, ha comptat, durant l’últim decenni, amb l’assistència de més de 180.000 persones i ha esdevingut un model de referència de transmissió de coneixement.

 

Un pla “a la carta” per atendre les necessitats del sector

 

El PATT és l’instrument que recull, programa i coordina actuacions en l’àmbit de la recerca i l’experimentació i de divulgació de continguts tècnics i de gestió orientades als empresaris agraris i forestals i a la indústria agroalimentària de Catalunya. Així, coordinat des del Departament, aquest pla integrador d’actuacions d’administracions, empreses, centres de recerca i tecnològics, entitats i organitzacions de productors vinculades al sector, aplega una àmplia i diversa programació anual d’activitats de generació de coneixements i transferència de tecnològica al sector agrícola, ramader, forestal, pesquer, agroindustrial i rural.
 
Per això, des del Departament, el conseller Pelegrí ha volgut destacar que es tracta d’un pla “proposat, participat i executat per al i amb el sector agroalimentari i forestal de Catalunya” amb la voluntat de promoure la millora de la competitivitat de les empreses que formen el teixit productiu, transformador, comercialitzador i de serveis en l’àmbit agrari i agroalimentari de Catalunya, en la clara aposta del Departament per “acompanyar al sector agroalimentari català en el necessari procés de transformació i de millora contínua per a adaptar-se als canvis, una adaptació que requereix de noves eines, projectes i serveis que ajudin o impulsin a l’assoliment de les noves necessitats dels mercats, consumidors i economia global”.
 
El conseller també ha remarcat la importància de l’impuls de “l’agricultura del coneixement” com a element clau que integra la formació, la innovació i la transferència de coneixement al sector en tant que factor clau per millorar-ne la competitivitat i impulsar-ne la internacionalització i ha afegit que precisament per donar major valor afegit al sector el PATT es planifica “a la carta” per atendre les necessitats reals i específiques de professionalització i tecnificació que es plantegen des del propi sector.