AJUTS | 20/04/2012  RuralCat/DAAM

El 30 d'abril finalitza el període per presentar la Declaració Única Agrària

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) recorda que el proper dilluns 30 d'abril finalitza el període de presentació de la Declaració Única Agrària (DUN) i informa que aquest any no hi haurà allargament del termini, per la qual cosa és important que els interessats realitzin la seva gestió abans de la data indicada. El dia 19 d'abril només havien estat presentades el 60 per cent de les declaracions corresponents a l'any 2011.

campsverds

El DAAM també recomana avançar els tràmits de les declaracions, com ja han fet 19 entitats col·laboradores, per aconseguir una presentació esglaonada de la DUN al llarg de tot el període establert i així evitar problemes de concurrència.

Després del 30 d’abril, hi haurà un període de 25 dies naturals per presentar la declaració i els ajuts associats, però amb una penalització d’un 1 per cent per dia hàbil. Pel que fa a la presentació de sol·licituds d’inversions no productives, d’ajuts del Contracte Global d’Explotació (CGE), de procediment general i de les diagnosis i dels plans d’explotació no s’admetran a tràmit després del 30 d'abril. Entre l’1 i el 31 de maig hi haurà el període de modificacions, en el qual es poden modificar les dades relacionades amb la superfície i les diagnosis i els plans d’explotació.

En previsió de possibles incidències durant els caps de setmana 21-22 i 28-29 d’abril el DAAM posa a disposició de les entitats col·laboradores una bústia de suport de correu electrònic (dun.incidencies@gencat.cat) per recollir les incidències o dificultats de caràcter informàtic que es puguin presentar i també personal per poder atendre aquestes possibles incidències.