AJUTS | 23/04/2012  RuralCat/DAAM

Convocatòria d'un ajut per a la millora dels productes agraris

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) convoca un d'ajuts destinats a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, per ORDRE AAM/97/2012, de 2 d'abril (DOGC núm. 6112 - 20/04/2012). Es poden sol·licitar del 21 d'abril al 21 de maig de 2012, ambdós inclosos.

L'objectiu d'aquest ajut és la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris mitjançant dues línies: una per a inversions materials, com per exemple construcció i compra, i una altra línia per inversions immaterials, com per exemple la creació de noves empreses.

A qui va dirigit?

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts:

  • Les persones físiques o jurídiques que siguin titulars i responsables de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajut.
  • Microempreses, petites i mitjanes empreses.