POLÍTICA ESPANYOLA | 23/04/2012  RuralCat/Ministeri d'Agricultura

La Conferència Sectorial acorda distribuir 10 milions entre les comunitats autònomes

La Conferència Sectorial extraordinària que ha reunit els consellers del ram i el ministre d'agricultura, Miguel Arias Cañete, ha acordat la distribució de 10.100.530 euros destinat s diversos programes d'agricultura i desenvolupament rural per l'any 2012.

conferenciasectorial

Imatge de la Conferència Sectorial. Font: Ministeri d'Agricultura.

D'aquesta quantitat, 5.825.530 euros corresponen a transferències a les Comunitats Autònomes de subvencions, indemnitzacions i ajudes pel finançament dels interessos dels préstecs concedits el 2008 a titulars d'explotacions ramaderes. Aquests préstecs es van concedir durant l'any 2007 a les explotacions ramaderes que van patir un increment en els costos de producció com a conseqüència de les elevades cotitzacions dels cereals degut a la cojuntura internacional, cosa que va provocar l'encariment dels pinsos. 

A més a més 1.650.000 euros van destinats a la línia d'actuació “Lluita contra Plagues” per finançar programes d'eradicació del nematode de la fusta del pi i el cargol poma, l'eradicació urgent del qual és obligatòria per normativa comunitària. Per l'assignació de fons s'han tingut en compte les propostes de les Comunitats Autònomes a les que s'han aplicat quantitats d'acord amb criteris objectius de distribució. En aquest punt s'ha comptat amb la col·laboració del fons comunitaris de solidaritat.

Per altra banda, a la reunió de la Conferència Sectorial s'ha presentat la “Programació d'inspeccions per l'any 2012”, que forma part del Sistema de control de qualitat comercial alimentària a Espanya. Aquest document està dirigit a orientar les inspeccions de manera que s'aconsegueixi la màxima eficàcia, eficiència i homogeneïtat i obtenir la informació necessària per complimentar els informes anuals de control. El document és resultat de l'anàlisi i l'estudi de les informacions aportades pels serveis de Control, de Qualitat i Defensa conta els Fraus de les Comunitats Autònomes.