NORMATIVA | 24/04/2012  RuralCat/DAAM

El DAAM actualitza les normes tècniques de Producció Integrada

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha actualitzat els annexos de control integrat de plagues, malalties i matèries actives de les normes tècniques de Producció Integrada per al 2012. Aquests annexos pertanyen a les normes tècniques de fruita de llavor, fruita de pinyol, hortalisses, cítrics, fruita seca, olives, raïm per a vinificació, cereals d'hivern i cereals d'estiu.

ccpilogo

Logotip del CCPI. Font: CCPI.

Les novetats més significatives fan referència a la revisió i actualització de totes les matèries actives de productes fitosanitaris així com les seves condicions d’ús. En aquest sentit, les normes tècniques de Producció Integrada comparteixen molts dels principis que persegueix la Directiva 209/128/CE que estableix un marc per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides mitjançant la reducció dels riscos i els efectes del seu ús en la salut humana i el medi ambient, i el foment de la gestió integrada de plagues i de tècniques alternatives no químiques als plaguicides.

L’adaptació a aquest marc ha comportat, en el cas de la producció integrada, la realització d’una tasca de revisió de les matèries actives que es poden utilitzar actualment, l’establiment d’uns criteris d’utilització i priorització de quins productes s’han d’aplicar en cada cas per tal de minimitzar riscos, evitar l’aparició de resistències i aconseguir la màxima eficàcia a l’hora del control fitosanitari en producció integrada.

Pel que fa a l’elaboració de noves normes de Producció Integrada, el passat mes de gener es va constituir el Comitè tècnic de Producció Integrada de Farratges, que està treballant en la redacció d’aquesta norma, la qual es preveu aprovar durant aquesta campanya.

Actualment, es constata una clara consolidació d’aquest sistema de producció respectuós amb el medi ambient i amb la salut de les persones. A nivell de tot l’Estat espanyol s’observa un increment constant de la Producció Integrada. Pel que fa a Catalunya, pionera en la implantació d’aquest sistema de producció, es pot apreciar la mateixa tendència. En l’actualitat hi ha inscrites més de 32.000 hectàrees.