I+D+i | 24/04/2012  RuralCat/SINC

Descobreixen un nou gen implicat en la floració de les plantes

Fins ara se sabia molt poc sobre perquè les plantes produeixen flors enlloc de fulles segons les condicions ambientals. L'estudi d'un equip internacional de científics ha identificat el FTIP1, un gen clau per explicar i controlar la relació entre la llum i el procés de floració.

flors

Les plantes són capaces d'ajustar el temps de la seva floració en resposta a les condicions ambientals de llum, temperatura i disponibilitat de nutrients, però se sap molt poc sobre el que provoca que les plantes produeixin flors enlloc de fulles en condicions ambientals diferents. “La transició a la floració és el canvi de fase més dramàtic de les plantes amb flor i és crucial pel seu èxit reproductiu. Està controlat per la duració del dia en les plantes”, assenyala Yu Hao, autor principal de l'estudi que publica PloS Biology i investigador al departament de Ciències Biològiques de la Universitat Nacional de Singapur. 

L'equip d'investigació va buscar, al llarg de cinc anys i a través de la digitalització de tres milions de mostres, certes proteïnes en les plantes per explicar el procés de floració. Els resultats permeten identificar la molècula anomenada “FT interacció de la proteïna-1 (FTIP1)”. Segons l'estudi, les plantes amb una versió no funcional del gen FTIP1 tardaven més a florir en condicions normals de llum. Amb una versió funcional, en canvi, el temps de floració tornava a la normalitat. 

Primer regulador florigen

Aquestes troballes suggereixen que el gen FTIP1 és clau per explicar com la llum controla la floració i és el primer regulador del florigen, la molècula que indueix a la floració. Són, a més, un gran avenç en la comprensió del control del temps de floració. 

L'FTIP1 i altres gens similars podrien utilitzar-se també com a marcadors moleculars pel cultiu clàssic de plantes i per la modificació genètica selectiva de certs trets de la floració, amb l'objectiu d'augmentar els rendiments dels cultius en ambients canviants. El grup d'investigació estudia altres factors implicats en el control de la floració i en els processos de desenvolupament de les plantes. 

Informació relacionada