SANITAT VEGETAL | 26/04/2012  RuralCat/CEIA3

Neix l'Associació Espanyola de Sanitat Vegetal

Neix l'Associació Espanyola de Sanitat Vegetal (AESaVe), sorgida de l'última trobada de professionals d'aquesta disciplina, per tal de fomentar la participació i canalitzar les inquietuds de totes les entitats privades i públiques vinculades a la sanitat vegetal a Espanya.

aesave

Imatge de la fundació de l'AESaVe. Font: AESaVe.

L'objectiu general és impulsar la sanitat vegetal degut al paper determinant que desenvolupa en la producció agrícola i forestal. Per això l'associació buscarà el suport d'entitats públiques i privades, promourà la difusió i la divulgació de tot tipus d'activitats relacionades amb la formació, la investigació i la innovació i transferència de coneixements i gestionarà plans de millora dels recursos i materials dedicats a la sanitat vegetal. L'AESaVe mantindrà una estreta col·laboració i coordinació amb les Societats Espanyoles d'Entomologia Aplicada (SEEA), Fitopatologia (SEF) i Malherbologia (SEMh).

Les activitats es canalitzaran a través de grups de treball de dos tipus. Per una banda grups de treball estructural, que tractaran temes d'interès general i continuat, i per altra banda grups de treball especials que tractaran temes puntuals relacionats amb els interessos generals de l'associació. Els quatre grups estructurals estaran dedicats a la difusió i les relacions socials, la formació tècnica, la transformació tecnològica en sanitat vegetal, i les relacions amb la indústria. Aquests grups estaran coordinats per la junta directiva i les seves conclusions s'adoptaran per consens.