ENERGIA | 30/04/2012  RuralCat/ COAG

Neix Probiomasa, una associació per impulsar aquesta font d'energia

Organitzacions agràries, cooperatives, propietaris forestals, productors d'energies renovables i de biogàs s'uneixen per impulsar l'aprofitament de la biomassa a Espanya. Amb aquesta idea neix Probiomasa, una associació que aglutina tot el sector i que té l'objectiu d'impulsar aquesta font d'energia com a generadora de llocs de treball i aposta per la sostenibilitat i el desenvolupament rural.

probiomasa

Logotip de Probiomasa. Font: COAG.

L'organització neix amb la voluntat d'unir totes les veus del sector facilitant la interlocució amb les administracions en un moment crític per la biomassa en el que és particularment important donar a conèixer els avantatges d'aquesta font d'energia. Sorgeix de la iniciativa dels productors de biomassa i els productors d'energia a partir de les biomasses. Agrupa Organitzacions Professionals Agràries com l'Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA), la Coordinadora d'Associacions d'Agricultors i Ramaders (COAG), la Unió de Petits Agricultors (UPA) i les cooperatives agro-alimentàries, així com els propietaris forestals representats per la Confederació d'Organitzacions de Silvicultors Espanyols (COSE), entre altres.

Probiomasa neix en un moment en el que el sector passa per una situació d'estancament, tot i que Espanya té un important potencial de matèries primeres per instaurar un nou sector productiu amb caràcter industrial que seria una important font d'ocupació. Un sector que sí que s'ha sabut articular a altres països europeus generant importants beneficis ambientals i socioeconòmics. 

El primer avantatge que apunten és la generació d'ocupació. El fet que la biomassa sigui l'única energia renovable que necessita un aprovisionament continu de combustibles implica que en tots els processos logístics relacionats amb el subministrament de matèries primeres fa que es generin molts llocs de treball que, a més a més, es mantenen en el temps. Aquesta creació d'ocupació estable al lloc on es produeixen aquestes matèries primeres ajuda a l'acompliment dels objectiu de desenvolupament rural.

La biomassa també fomenta la sostenibilitat. La valorització i transformació en biogàs de la matèria orgànica present als residus agrícoles, ramaders i urbanes evitaria la generació i dissipació incontrolada de metà reduint de manera substancial la producció de gasos d'efecte hivernacle. A més a més, una gestió sostenible dels boscos que valortizi la biomassa forestal evitaria incendis forestals.