REG | 04/05/2012  RuralCat/DAAM

L'Oficina del Regant organitza visites tècniques

L'Oficina del Regant, juntament amb REGSA-REGSEGA, va organitzar una visita tècnica a Garrapinillos (Saragossa) per poder veure com una empresa ha adaptat la maquinària i estès els tubs de degoter per sembrar panís en un marc de plantació més estret de l'habitual.

Els participats examinen els tubs de degoteig. Font:DAAM

 El sistema de reg per degoteig en cultius extensius és un sistema de reg poc conegut i molt interessant per a regants de zones de Catalunya on hi ha limitacions econòmiques o tècniques que els fan pensar a optimitzar l’ús de l’aigua de reg amb la incorporació d’altres sistemes o estratègies de reg. 

 
Amb aquest objectiu, l’Oficina del Regant, va organitzar el passat dia 24 d’abril una visita tècnica a Garrapinillos (Saragossa). En aquesta visita tècnica, es va poder veure in situ com l’empresa Riegos y Gestión, SL, ha adaptat la maquinària per poder realitzar l’estesa dels tubs de degoter i la posterior sembra de panís en un marc de plantació de 50 x 20 cm. Després, es va visitar l’estació de bombament d’aquesta comunitat de regants. 
 
Aquesta visita tècnica és inclosa en un grup de visites que l’Oficina del Regant, juntament amb altres agents del territori, pretén realitzar per donar a conèixer nous sistemes i estratègies de reg, concretament pel que fa a reg localitzat en cultius extensius. La jornada va comptar amb una quarantena d’assistents que van trobar positiva la iniciativa.
 

Informació relacionada