DOSSIER TÈCNIC | 10/07/2018  Ruralcat

Dossier Tècnic 91: “Biodiversitat cultivada”

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha editat el Dossier Tècnic número 91, dedicat en aquesta ocasió a la “biodiversitat cultivada”.

Portada del Dossier Tècnic nº 91

Portada del Dossier Tècnic nº 91 "Biodiversitat cultivada"

Tal i com es recull a la presentació, a càrrec de la Subdirectora General d’Agricultura, Neus Ferrete, el Dossier Tècnic nº 91 “Biodiversitat cultivada” té dos objectius: donar a conèixer la importància dels recursos fitogenètics, i més concretament de les varietats locals catalanes, i donar visibilitat a totes les entitats i associacions que estan treballant per conservar aquesta biodiversitat cultivada a Catalunya. I és que en l’actual context internacional de canvi climàtic i globalització prenen cada vegada més rellevància les varietats locals com a recurs genètic. Donada la seva importància, el DARP aposta per la seva conservació, l’estudi i la valorització perquè formen part de la biodiversitat agrícola del país i del seu patrimoni genètic. Per aquest motiu, el Departament ha creat el Banc de Llavors de les Varietats Locals de Catalunya que té vocació de ser el reservori de les varietats locals de Catalunya. Aquest sistema de conservació s’ha de combinar, però, amb el treball que fan els pagesos i entitats que es dediquen a cultivar varietats tradicionals en el territori.

En el present dossier es parla també de biodiversitat a escala mundial en un article-entrevista amb el doctor José T. Esquinas, que ha treballat com a expert durant 30 anys per a l’Organització de las Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), exercint funcions com a secretari general de la Comissió Intergovernamental sobre Recursos Genètics per a l’Agricultura i l’Alimentació, secretari del Tractat Internacional de Recursos Fitogenètics i president del Comitè d’Ètica per a l’Agricultura i l’Alimentació.

Així mateix, el dossier inclou un article dedicat al Pla d’Acció de la Biodiversitat Cultivada de Catalunya, creat l’any 2012 pel DARP per promoure la conservació, l’ús, la divulgació i la comercialització de les varietats locals de Catalunya. Actualment, i conjuntament amb el sector, s’està treballant en l’elaboració d’un nou pla d’acció de caràcter quinquennal per donar resposta a les noves necessitats i inquietuds dels diferents actors implicats en la conservació i ús de les varietats locals i de la biodiversitat cultivada.

Els lectors també poden conèixer totes les entitats i associacions de Catalunya que es dediquen a la prospecció, recuperació, promoció i conservació de les varietats tradicionals. A l’article “Les entitats i les associacions com a motor de canvi” es detallen totes aquestes entitats que estan treballant en aquest sentit agrupades per àmbits temàtics.

Per últim, el dossier inclou un article dedicat a la relació entre la cuina i la biodiversitat en què es menciona la tasca de dinamització dels productes locals de la Fundació Alícia, la promoció de la gastronomia del territori de l’Associació Els Fogons Gastronòmics del Bages i el treball per la recuperació de llavors locals del cuiner Pep Salsetes.