ALIMENTACIÓ ANIMAL | 07/05/2012  RuralCat/DAAM

Pelegrí anuncia la creació del registre del sector de l'alimentació animal

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha anunciat la creació del registre del sector de l'alimentació animal i ha fet un repàs del sector del pinso, durant la inauguració de les Assemblees Generals Ordinàries de l'Associació Catalana de Fabricants de Pinsos (Asfac) i de l'Associació per al Control i la Promoció de la Qualitat de les Primeres Matèries (Qualimac).

Un moment de l'acte d'inauguració. Font: DAAM.

 En el decurs de la inauguració, Pelegrí ha destacat la important tasca que venen desenvolupant ambdues entitats i els hi ha reiterat el seu suport a aquest sector, que "es mereix un reconeixement social proporcional a la seva importància". 

 
Pelegrí també s’ha referit a la voluntat de renovar el conveni amb Qualimac, que segueix tenint el suport econòmic del Departament tot i els ajustos: “sóc conscient de les difícils tensions de tresoreria que heu d’afrontar pel retard en el cobrament de l'ajuda de 2011, per això estem fent el possible per a què els pagaments dels ajuts es facin en un termini raonable per tal de poder organitzar adequadament els controls analítics. També vull elogiar els esforços del sector per mantenir invariable per al 2012 l'aportació econòmica a Qualimac, atesa la importància de la seva tasca, més encara en el moment actual de greu crisi, quan poden aparèixer més problemes en matèries primeres”.
 
El conseller ha considerat que les recents alertes per excés de pesticides en partides de cereals arribades a Catalunya posen de manifest la difícil situació per al sector, altament dependent de les importacions i, per aquest motiu, encara més vulnerable a la introducció d'incidents en la cadena alimentària, fet que dóna encara més importància a la tasca de vigilància que duu a terme Qualimac en col•laboració amb l'administració. Aquesta col•laboració al llarg dels anys és –per a Josep Maria Pelegrí- un exemple de sinèrgia i de suma d'esforços per una mateixa finalitat, en favor del sector i de l'administració; per a l'administració per a cobrir amb les necessitats de control al port i en la circulació interna de primeres matèries, i per al sector vigilar els productes abans no siguin repartits a les fàbriques i poder actuar en cas d'incidents.
 
Pelegrí ha destacat que els fabricants ja cobreixen l’obligació legal de control i anàlisis a les fàbriques, que marca la legislació, i ha incidit en què l'activitat de Qualimac ajuda a tothom, sector i administració, a establir un filtre addicional. Així, ha insistit també en la importància de les alertes en productes importats i en com aquestes afecten enormement el sector, ha recordat que les darreres alertes en què ha estat implicada Catalunya atès el gran volum de producció i d’empreses dedicades a l’alimentació animal i les importants relacions comercials, i les xarxes i aplicacions de comunicació i gestió d’alertes alimentàries a nivell comunitari i estatal. En aquest punt, ha afegit que el DAAM està treballant en agilitzar-ne al màxim la resolució, especialment en la reducció dels terminis d’establiment de mesures i de disponibilitat de resultats analítics, per a la qual cosa és fonamental que les empreses disposin de registres complets de traçabilitat de tots els productes rebuts i expedits.
 
 
Més agilitat i simplificació administrativa a partir de l'estiu
 
El màxim responsable de l’administració agrària catalana també ha fet palès els grans esforços esmerçats a potenciar l’agilitat i la simplificació administrativa, amb els quals s‘ha aconseguit que els procediments administratius siguin més ràpids gràcies al Decret de creació del registre del sector de l’alimentació animal, que permetrà reduir 77 normes a només 16, i que es preveu que es publiqui i entri en vigor a principis de l’estiu.
 
D’altra banda, Pelegrí també ha insistit en la necessitat d’un contacte efectiu entre Catalunya i Brussel•les que pugui informar i vehicular els posicionaments del sector i fer arribar la seva veu tant a nivell comunitari com estatal, i ha remarcat que tenint present que els interessos a Catalunya poden diferir dels de l’Estat en varis aspectes, “vehicularem les vostres propostes o demandes d’informació a través de la Delegació del Govern davant la UE, atès que el DAAM manté una relació molt estreta amb els funcionaris de la Delegació.