SANITAT VEGETAL | 07/05/2012  RuralCat/DAAM

La UdL acull un camp de treball internacional sobre el control biològic de les plagues

Una norantena d'experts d'una vintena de països d'arreu del món es reuniran, del 7 al 10 de maig, al campus de Cappont de la Universitat de Lleida, en el marc d'una jornada de treball de l'Organització per al control biològic integral d'animals i plantes nocius (IOBC/WPRS). La trobada aplegarà investigadors dels Estats Units, el Regne Unit, Xile, Gàmbia, Pakistan, Rússia, Iran i Egipte, entre altres països.

Un espècimen de crisopa. Font: UdL. Autor: Jaume Lordan.

 El programa se centra en la gestió del paisatge per afavorir la biodiversitat funcional, que millora la sostenibilitat de l'agricultura afavorint el control biològic de plagues i males herbes. Els experts presentaran les últimes recerques interdisciplinàries, que incorporen la biologia molecular, la genètica de poblacions, l'agronomia i l'ecologia del paisatge. 

 
Gestionar les plagues i els seus enemics naturals tenint en compte tant els hàbitats conreats com els menys alterats que en són refugi i font proporciona noves eines de control. També dóna una nova perspectiva a la creixent pressió perquè les àrees rurals aportin serveis verds. La jornada de treball inclou la visita a una Zona d'Especial Protecció de les Aus (ZEPA) com un exemple de maneig de l'entorn que augmenta la biodiversitat coexistint amb l'activitat agrícola. 
 
La IOBC és una reconeguda organització internacional creada al 1956 i capdavantera en la promoció del control biològic a tot el món. 
 

Informació relacionada