DOCTORATS INDUSTRIALS | 12/07/2018  Ruralcat

El Pla de Doctorats Industrials ha aprovat un total de 51 projectes de recerca de l’àmbit agroalimentari en els darrers 5 anys

El Pla, que vol contribuir a la millora de la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, ha comptat, des de l’any 2013, amb la participació de 44 empreses, 9 universitats catalanes i 5 centres de recerca.

Des de l’any 2013 fins el 2017 el Pla de Doctorats Industrials ha aprovat un total de 51 projectes de l’àmbit agroalimentari, un sector que representa el 12% del total de projectes (437), que han comptat amb la col·laboració de 44 empreses diferents, 9 universitats catalanes i 5 centres de recerca. El 2017 ha estat l’any en què ha participat un major nombre de projectes d’aquest sector, 16 en total; el 2016 es van rebre 8 projectes; el 2015, 14; el 2014 un total de 7, mentre que el 2013 en van ser 6.

Aquest Pla és una estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades, que té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

L’element essencial del procés de doctorat industrial és el projecte de recerca de l’empresa o institució en què el doctorand desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca, i que és objecte d’una tesi doctoral. Els doctors industrials actuen així com a ponts de transferència de coneixement i contribueixen a estrènyer les relacions entre el teixit industrial de Catalunya i les universitats i els centres de recerca.

Els estudiants de doctorat tenen l’oportunitat de participar en un projecte d'R+D+I que genera alt valor afegit al seu currículum, contractats per una empresa compromesa amb la innovació i la recerca, poden realitzar una estada internacional i assistir a congressos i jornades sectorials. Per la seva part, les universitats participants poden contribuir al desenvolupament del país incrementant la capacitat innovadora del seu teixit socioeconòmic i enfortir les seves relacions amb empreses. Al seu torn, les empreses tenen la possibilitat de treballar conjuntament amb personal investigador d’alt nivell científic, contribuir a formar persones de gran potencial per millorar la competitivitat i la internacionalització de l'empresa i crear ponts de col·laboració amb científics que poden ser aliats estratègics de futur.

La convocatòria de doctorats industrials per al 2018 (DI-2018), que té un pressupost total de 4.378.800 euros, preveu atorgar ajuts públics a l’entorn de 75 nous projectes de doctorat industrial. El passat 11 de juny va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a la primera resolució parcial en què s’avaluaran les 39 sol·licituds rebudes.

El proper termini per sol·licitar l’ajut finalitza el 15 d’octubre, tot i que l’oferta de projecte s’ha de publicar abans del 7 d’octubre.