AVICULTURA | 11/05/2012  RuralCat/ACSA

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les explotacions avícoles de ponedores a l'aire lliure i a terra

El sector avícola ha elaborat una guia de pràctiques correctes d'higiene per a les explotacions avícoles de ponedores a l'aire lliure i a terra. Anteriorment, es va reconèixer oficialment i publicar una guia per a les explotacions de ponedores criades en gàbies. Aquest documents arriben en un moment molt oportú ja que aquest any ha entrat en vigor una nova normativa.

Detall de la coberta d'una de les guies.

 El maneig dels animals i els requeriments de benestar animal són diferents per a cada tipus d’explotació. Per això, el sector avícola ha elaborat una guia de pràctiques correctes d’higiene específiques per a cada tipus d’explotació de gallines ponedores. 

Anteriorment, es va reconèixer oficialment i publicar la Guia de pràctiques correctes d’higiene per a les explotacions avícoles de ponedores criades en gàbies i ara correspon fer el mateix amb les guies per a les explotacions avícoles a terra i a l’aire lliure. 

Aquestes guies permeten que els explotadors compleixin amb la seva responsabilitat d’aplicar un sistema de control basat en els principis de l’APPCC que els permeti lliurar ous segurs al mercat.
 
Les guies arriben en un moment molt oportú ja que aquest any ha entrat en vigor la normativa de benestar animal que prohibeix la cria de gallines ponedores en gàbies no condicionades. El sector s’ha hagut d’adaptar a les noves condicions de cria en gàbia o s’ha passat a la cria a l’aire lliure o a terra.