VITICULTURA | 11/05/2012  RuralCat/INCAVI

L'INCAVI potencia l'assessorament al viticultor

L'experiència acumulada durant anys i les demandes dels diversos actors del sector vitivinícola, han impulsat a l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) a crear tres noves línies d'assessorament basades en la realització d'analítiques de sols, foliars i de vinificació així com de l'observació directa de les vinyes i de la pressa de mostres directes per part de tècnics d'INCAVI.

Font: INCAVI.

 Amb aquest procediment es pretén donar eines de decisió per tal d’ajudar al viticultor i/o cellerer en la pressa de decisions de plantació, elecció de portaempelts, adobats, processos de vinificació, etc.

La primera d’aquestes línies és el servei d’assessorament en nutrició i plantació de vinya: en base a la realització d’analítiques de sòls i, si així ho demanda l’interessat, la visita a la parcel·la a estudiar, poder donar una opinió independent sobre la elecció de portaempelts, adobat de fons, etc.

 
La segona està fonamentada sobre analítiques foliars. Aquest tipus d’anàlisis és un mètode de diagnòstic força efectiu i complementat amb analítiques de sòls resulta de molta utilitat per valorar l’estat nutritiu dels ceps; això dona una orientació fiable sobre possibles carències nutricionals de la planta.
 
En tercer lloc es posa a disposició del cellers elaboradors una sèrie de grups analítics de control ràpid dels processos de vinificació. Aquests grups serveixen per tenir una idea molt acurada de l’evolució del vi amb un temps d’obtenció de resultats molt ajustat. En aquest cas si la mostra s’entrega abans de les nou del matí, i es compleixen les condicions fixades per la realització d’analítiques públiques, els resultats seran entregats via correu electrònic a l’interessat abans de les 15h del mateix dia.