PESCA | 14/05/2012  RuralCat/DAAM

Llistes definitives de l'habilitació de la funció inspectora de pesca

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat les llistes definitives de les persones aptes i no aptes per a fer el curs d'habilitació en la funció inspectora de pesca i afers marítims i de les persones habilitades per exercir aquesta funció.

Pescadors en un vaixell. Font: DAAM.

 Mitjançant l'ORDRE AAM/17/2012, de 3 de febrer, es va convocar el procés per obtenir l'habilitació per a l'exercici de la funció inspectora en les matèries competència de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

En l'ordre esmentada s'estableix el contingut formatiu necessari per a obtenir l'habilitació.