AGRICULTURA | 14/05/2012  RuralCat/CEDRICAT

CEDRICAT i l'ERA presenten el "Manual de producció ecològica de llavors i planter d'hortícoles"

El Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya (CEDRICAT) i l'Espai de Recursos Agroecològics (ERA) han publicat el "Manual de producció ecològica de llavors i planter d'hortícoles", en el marc del projecte Llavorae.cat.

Detall de la coberta del manual.

 El manual vol oferir les bases tècniques i legals per poder iniciar la producció ecològica de llavor i planter. El volum s'estructura en tres parts bàsicament: principis ecològics i genètics; especificacions tècniques; i marc legal, distribució, venda i diagnosi del sector. Els annexes recullen valuoses taules, com per exemple: classificació d'hortícoles segons tipus de pol·linització, pautes agronòmiques per a la sembra i per a la recol·lecció de llavors i un directori d'empreses proveïdores.

 

Cal dir que els últims anys s’ha produït a Catalunya un augment progressiu de la superfície d’horta cultivada segons les normes de la producció agrària ecològica, que ha passat de 130 hectàrees l’any 2000 a 496 hectàrees l’any 2011. Aquesta tendència ha suposat un major requeriment de llavors i planters certificats, que s’ha vist cobert per un increment del nombre d’empreses que ofereixen material vegetal certificat ecològic.