POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA | 17/05/2012  RuralCat/DAAM

Catalunya planteja a Brussel·les diverses propostes sobre la nova PAC

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha plantejat aquesta setmana a l'Assemblea de Regions Europees Productores de Fruites i Hortalisses (AREFLH) i als membres del gabinet del comissari europeu d'Agricultura, Dacian Ciolos, la postura catalana respecte la reforma de la PAC en temes com les mesures agroambientals ("greening") i de gestió de crisis, l'observatori de la producció i dels mercats o l'aplicació de la normativa de la competència.

 

En el cas del “greening”, es demana que les mesures obligatòries que actualment s’apliquen en el marc de l’OCM en favor de la preservació del medi ambient, manteniment de la biodiversitat i estalvi energètic, siguin reconegudes com a equivalents a les exigides en el marc de la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC).
 
Pel que fa als mecanisme de gestió de crisis, es demana la creació d’un fons de mutualització plurianual, amb capacitat econòmica para controlar una bona execució de la decisions. El fons serviria per indemnitzar els productors quan els preus del mercat no compensin les inversions i costos.
 
Quant a l’observatori, es tracta d’establir un mecanisme de transparència informativa dels mercats i la producció, coordinat per la Comissió, per tal de fer una gestió preventiva de les crisis que permeti anticipar les dificultats i decidir ràpidament les estratègies i solucions a seguir.
 
Sobre l’aplicació de la normativa de la competència, l’AREFLH considera que diversos factors afecten la formació de preus i les desigualtats a la cadena alimentària. Aquests factors són el procés continu de desregulació en el mercat europeu, la pressió de la gran distribució sobre els preus, la insuficiència de la concentració de productors i la feblesa dels instruments de gestió de crisi.
 
Es considera que la definició sobre l’abús de posició dominant del mercat és molt restrictiva i sense equivalència amb la dimensió de les grans centrals de distribució europees.
 
Per això es demana clarificar i precisar el camp d’aplicació de l’excepció agrícola en la normativa de la competència, tenint en compte les particularitats del sector de fruites i hortalisses i que estan afectades per un mercat que no disposa d’un marc reglamentari.
 
En conseqüència, finalment, també s’ha sol·licitat la convocatòria d’una reunió d’un grup de treball, format per la Comissió Europea i organitzacions professionals i interprofessionals, per tractar aquests problemes, de la mateixa forma que s’ha fet en la producció lletera.