PESCA | 22/05/2012  RuralCat/CMA

El CMA, laboratori estatal de referència

El Ministeri d'Agricultura ha designat el Centre de Mecanització Agrària (CMA) com a laboratori estatal de referència d'inspeccions d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris.

Font: CMA.

  El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, mitjançant l’Ordre AAA/1053/2013 de 16 de maig de 2012 (BOE 121 de 21 de maig), ha designat el Centre de Mecanització Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) com a Laboratori estatal de referència d’inspeccions d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris, amb funcions d’harmonització i contrast dels mètodes i tècniques d’inspecció i amb l’encàrrec de realitzar anàlisis o assaigs amb finalitat arbitral o d’altra mena  que se li encomanin.

  Dins de les funcions del Laboratori s’inclouen les tasques concretes de desenvolupament de protocols per als mètodes d’inspecció que no estiguin establerts en les normes tècniques, l’actualització del manual d’inspeccions, i el suport a les diferents estacions d’inspecció en la millora de les tècniques de control de la maquinària d’aplicació.

 
 Cal recordar que les inspeccions de la maquinària de tractaments de fitosanitaris asseguren que les aplicacions es realitzen amb les màximes garanties d’eficiència, de forma que es redueix els riscos, tant els que fan referència a la seguretat de l’operari com els que afecten a la protecció del medi ambient.
 D’acord amb la Directiva europea 2009/128/CE, d’ús sostenible dels plaguicides, desenvolupada parcialment a través del Reial Decret 1702/2009, totes les màquines d’aplicació de productes fitosanitaris hauran d’haver passat una inspecció obligatòria abans de finals de 2016, que després s’haurà d’anar repetint de forma periòdica.
 
 En aquest sentit, per tal de dur a terme totes les inspeccions es crearà una xarxa d’estacions d’inspecció arreu del territori, a les que s’hauran d’adreçar els propietaris de la maquinària d’aplicació de fitosanitaris per tal de passar la inspecció de la seva màquina en els terminis que estableix la legislació. A la vegada, i amb l’objectiu de poder dur a terme la seva funció amb les màximes garanties, el personal de les estacions d’inspecció haurà de passar uns cursos de formació que s’impartiran per les diferents unitats de formació que s’autoritzin.
 
 Des del Departament es valora com una molt bona notícia, tant des del punt de vista del desplegament i aplicació de la Directiva 2009/128/CE com des de la vessant més tècnica a nivell de recerca i transferència, que el Centre de Mecanització Agrària del DAAM hagi estat nomenat laboratori estatal de referència d’inspeccions d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris, atès que això culmina un llarg procés de preparació durant aquests darrers mesos amb l’objectiu finalment aconseguit.