FRUITA | 24/07/2018  Ruralcat

L’espai Fruit.Net promou l’optimització i l’ús sostenible de productes fitosanitaris en els cultius de la poma, pera, préssec i cítrics

El Fruit.Net és un Programa on el sector català de la fruita, l’administració, els instituts d’investigació i les universitats treballen conjuntament per millorar el control de les plagues i malalties, al llarg de tota la cadena de producció de la poma, pera, préssec i cítrics, donant pes específic a l’optimització de l’ús dels fitosanitaris i minimització de residus en la producció de fruita. Així, el treball conjunt de tots els agents implicats fa que es sumin esforços per aconseguir ser més competitius als mercats més exigents.

Dins del marc del Programa Fruit.net es dissenyen estratègies de producció respectuoses amb el medi ambient i amb la salut del consumidor que es validen en finques comercials, es realitzen estudis per abordar i solucionar problemàtiques del sector i, finalment, es fa transferència de la informació generada, per tal que aquesta arribi el més aviat possible al sector interessat. Tot està disponible a través del portal RuralCat

Per realitzar aquest treball conjunt, el programa s’organitza mitjançant un Comitè Directiu i un Comitè Tècnic per a cadascun dels cultius. El Comitè Directiu s’encarrega de controlar i planificar el Programa amb la col·laboració de les tres institucions impulsores (IRTA, DARP i AFRUCAT), mentre que els Comitès Tècnics compten amb la participació de tècnics i investigadors de tot el sector productor i són els encarregats de detectar les necessitats del sector per dissenyar els estudis i estratègies de control necessaris per abordar-les. Per tant, el programa inclou un Pla de recerca aplicada per donar resposta a la mancança de tècniques per controlar algunes plagues i malalties, la validació de les estratègies de control aplicades en finques comercials i definides pel Comitè Tècnic de cada cultiu, on s’hi incorpora tots els avenços disponibles, i, per últim, el Pla de Transferència amb la finalitat de difondre els resultats obtinguts de forma immediata i continuada al sector interessat.

Amb tot això, Fruit.Net pretén facilitar eines al sector per millorar l’optimització de l’ús dels productes fitosanitaris, minimitzar la presència de residus a la fruita, facilitar estratègies per complir la directiva sobre l’ús sostenible de productes fitosanitaris, integrar les tècniques de control per tal de crear una estratègia d’aplicació a tota la cadena de producció, desenvolupar noves estratègies de control alternatives, reduir l’impacte dels productes fitosanitaris a l’ambient i a la salut, facilitar la venda de la fruita als mercats més exigents i integrar tots els recursos disponibles mitjançant el treball conjunt de tots els agents implicats en la producció de fruita a Catalunya.

A l’oficina virtual del Programa Fruit.Net es pot accedir als estudis realitzats dins del pla de recerca conjunt del Programa i a les diferents estratègies de control dissenyades pels 4 Comitès Tècnics de cada cultiu, així com els avenços de control disponibles. Per últim, l’espai també recopila totes les activitats de divulgació, ponències, articles, dossiers tècnics, pòsters i notícies realitzades dins del pla de transferència del Programa Fruit.Net.