FORMACIÓ | 30/05/2012  RuralCat/DAAM

Les ECA obren la preinscripció als cicles formatius de grau superior

Del 29 de maig fins el 8 de juny es podran fer les preinscripcions als cicles formatius de grau superior (CFGS) del curs 2012-2013 que s'imparteixen a les escoles de capacitació agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

Alumnes d'un curs formatiu. Font: DAAM.

 Aquesta oferta del DAAM és la més completa adreçada al sector agrari i al món rural, fruit de la llarga trajectòria formativa de les escoles de capacitació agrària:

  • Sector agropecuari: CFGS de Gestió i Organització d’Empreses Agropecuàries.
  • Sector de conservació del medi natural: CFGS de Gestió Forestal i Medi Natural.
  • Indústria alimentària: CFGS de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària.
  • Sector mediambiental: CFGS de Química Ambiental.
 
 
Consulteu els centres per als requisits d’accés i visiteu les escoles.
 
Podeu trobar més detalls sobre els cicles i les escoles a la web del DAAM. També podeu trobar més informació sobre formació a la web del Departament d’Ensenyament.