SECTOR APÍCOLA | 08/03/2010  MARM

S'elabora el nou programa d'ajuts a l'apicultura per al trienni 2010-2013

L'esborrany del programa per al pròxim trienni inclou un estudi de l'estructura del sector apícola espanyol des dels censos, la comercialització, els preus, el comerç exterior i les diferents figures de qualitat de la mel existents.

 

La subdirectora general de Porcí, Avicultura i altres produccions ramaderes del MARM, Esperanza Orellana, es va reunir amb les comunitats autònomes, els representants de les organitzacions professionals agràries (COAG, ASAJA i UPA) i, també, amb les Cooperatives Agroalimentàries (CAU) per analitzar l'avaluació del Programa Nacional de mesures d'ajuda a l'Apicultura (PNA) i per elaborar el nou programa per al proper trienni 2010-2013, que es presentarà a la Comissió Europea abans del 15 d'abril per a la seva aprovació.
 
Durant la reunió, s'ha constatat la necessitat de mantenir el programa existent, ja que s'ha destacat l'alt grau de satisfacció de la professionalització de l'apicultura a Espanya, l'estat comunitari líder en aquest subsector. Els participants també han destacat la necessitat de que els recursos financers es centralitzin en resoldre els problemes sanitaris de l'apicultura espanyola, on la lluita contra el varroasi continua sent l'element prioritari de les actuacions.
 
En aquest context, s'ha repassat la proposta econòmica per a la distribució territorial dels fons del Programa Nacional de mesures d'ajuda a l'Apicultura d´enguany (l'últim de l'actual trienni), que s´eleva a una mica més de 9,4 milions d'euros, finançats entre la Unió Europea, el MARM i les comunitats autònomes.
 
D'altra banda, tant el MARM com els representants del sector han assenyalat el seu interès a continuar apostant per la línia d'investigació en apicultura, a fi d'aprofundir en els estudis realitzats fins a la data en les qüestions que principalment afecten el sector, amb especial atenció a la síndrome de despoblament dels ruscs (SDC).
 
També, i a petició del sector, el MARM ha informat sobre la modificació reglamentària del procediment de fixació del límits màxims de residus (LMR) i autorització de noves molècules per a medicaments d'ús en apicultura, que suposa un nou marc amb majors possibilitats per a les espècies denominades menors i que va ser modificat a nivell comunitari, atenent la majoria de les propostes de la delegació espanyola.
 
En l'apartat de sanitat animal, s'ha informat sobre el qüestionari de la comissió relatiu a la futura legislació en aquesta matèria, on es diu que no és exclusiu per a la sanitat apícola.
 
Finalment, s'ha estudiat la situació del comerç exterior dels productes de l'apicultura i se n´ha destacat la situació positiva de la balança comercial de la mel, com ja va passar el 2007. El comerç espanyol de mel evoluciona molt positivament, ja que el 2009 les exportacions van superar a les importacions en 750 tones.