Producció Agrària Ecològica | 08/03/2010  DAR

Les eleccions del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica tindran lloc el 27 d'abril

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha convocat les eleccions a membres de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) 2010, que se celebraran el proper 27 d'abril.

 

Així, els inscrits del CCPAE elegiran democràticament els sis vocals de la Junta Rectora, representants dels subsectors de la producció, de les empreses elaboradores, importadores i comercialitzadores, que conformen la meitat de la composició de l’òrgan rector de la corporació de dret públic.
 
Amb els objectius de fomentar la participació dels operadors en el procés electoral i estar al dia del calendari i de totes les novetats, el CCPAE els ha facilitat tota la documentació i la informació de terminis i tràmits per a poder votar per correu, i ha destinat un espai especial al seu portal web que s’actualitza diàriament.
 
El DAR va publicar, el passat divendres, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la convocatòria. En el procés d'enguany, dut a terme pel CCPAE i en coordinació amb totes les oficines comarcals del DAR, s´ha volgut reforçar en l’àmbit de la participació, facilitant el vot per correu i incrementant el nombre de meses electorals arreu del territori on poder votar: Amposta, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tremp i Vic.
 
El passat dilluns, 1 de març, es va constituir la Junta Electoral. El cens estarà exposat als taulells d’anuncis de les oficines comarcals fins el 2 d’abril, dia en el qual també finalitza el període de sol·licituds de vot per correu.
 

Dates importants del calendari electoral

 
Com a dates importants del procés, cal remarcar les següents:
 
  • El cens electoral està exposat públicament des del 3 de març a les oficines comarcals del Departament i hi romandrà durant 30 dies naturals.
  • El 28 de març s’inicia el termini de presentació de candidatures davant de la Junta Electoral. El 10 d’abril es proclamaran.
  • La campanya electoral es durà a terme del 16 al 25 d’abril.
  • Les votacions se celebren el 27 d’abril, de 10.00h a 17.00h. L’escrutini de les meses es farà el mateix dia.
  • El 30 d’abril tindrà lloc la proclamació d’electes.
  • El 10 de maig es durà a terme la constitució de la nova Junta Rectora.